Show simple item record

Risks of organism intoxication related to chemical substances commonly used in households or public places

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorDrápal, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-06-27T15:12:32Z
dc.date.available2019-06-27T15:12:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDRÁPAL, S. Rizika vzniku intoxikace organismu v souvislosti s chemickými látkami běžně užívanými v domácnostech nebo veřejně přístupných prostorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other82680cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41107
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na možnosti vzniku intoxikace vybranými chemickými látkami v domácnostech nebo veřejných místech. Především na nebezpečí intoxikace oxidem uhelnatým. Vyhodnocuje současný stav úrovně informovanosti a prevence v České republice. V diplomové práci je zpracován přehled současného stavu frekventovanosti intoxikací oxidem uhelnatým v České republice a úrovně léčebných postupů. Jsou zde hodnoceny opatření, které mají směřovat ke snížení četnosti otrav. Výstupem této práce je návrh souboru opatření, které mají za úkol eliminovat zdravotní rizika pro obyvatelstvo a zvýšit informovanost občanů. V rámci diplomové práce byl proveden vlastní výzkum vybavení domácností detektory na přítomnost oxidu uhelnatého v předem vytipované lokalitě.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the possibility of intoxication by selected chemicals at home or in public places. Especially the danger of carbon monoxide poisoning. We’re assessing the current state of the level of awareness and prevention in the Czech Republic. The thesis prepared an overview of the current state of intoxication busy the carbon monoxide in the Czech Republic and the level of medical procedures. There are evaluated measures, which are aimed to reduce the frequency of poisoning. The outcome of the thesis is to design a set of measures, which are designed to eliminate health risks to the population and raise public awareness. The thesis was carried out their own research facilities, household detectors, carbon monoxide at a pre-selected location.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntoxikace oxidem uhelnatýmcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectléčebný postupcs
dc.subjectintoxikace chlórem.cs
dc.subjectIntoxication with carbon monoxide risk medical procedureen
dc.subjectchlorine intoxication.en
dc.titleRizika vzniku intoxikace organismu v souvislosti s chemickými látkami běžně užívanými v domácnostech nebo veřejně přístupných prostorechcs
dc.title.alternativeRisks of organism intoxication related to chemical substances commonly used in households or public placesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-27cs
dcterms.modified2019-06-27-15:40:56cs
thesis.disciplineŘízení rizik chemických technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82680en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:21:22en
sync.item.modts2021.11.12 10:59:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNeklapilová, Vlastacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika vzniku intoxikace organismu v souvislosti s chemickými látkami běžně užívanými v domácnostech nebo veřejně přístupných prostorech. Komise položila otázky: - Jakou má detektor CO životnost? (doc. Karpíšek) Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record