Show simple item record

Cost Management in the Company

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenask
dc.contributor.authorSkálová, Teréziask
dc.date.accessioned2019-05-17T11:31:45Z
dc.date.available2019-05-17T11:31:45Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSKÁLOVÁ, T. Řízení nákladů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other84579cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41166
dc.description.abstractTato bakalářská práce zpracovává analýzu nákladů ve strojní divizi společnosti a popisuje způsob kalkulací nákladů. Teoretická část obsahuje literární rešerži o manažerském a finančním účetnictví, nákladech a kalkulacích. Zvláštní kapitola je pak věnována kalkulacím s příspěvkem na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. Vlastní práce zahrnuje představení mateřské společnosti i strojní divize. Dále je jedna část práci věnována analýze nákladů v letech 2010-2014 a metodě kalkulací se vzorovým příkladem. Na závěr jsou uvedena doporučení na zlepšení hospodářského výsledku společnosti.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis analyzes company costs in the machinery division and defines various cost calculations. The theoretical part includes a professional literature summary of managerial and financial accounting, costs and calculations. The calculation of the contribution to fixed costs and profit is described in an individual chapter. In the practical part you will find the introduction of the parent company and machinery division. The following section analyzes costs for the period 2010 – 2014, used calculation methods with a practical example. In conclusion, there are recommendations for improving the company’s economic result.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectManažerské účetnictvísk
dc.subjectčlenění nákladůsk
dc.subjectkalkulace nákladůsk
dc.subjectmetoda příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku.sk
dc.subjectManagement accountingen
dc.subjectcost classificationen
dc.subjectcost calculation methoden
dc.subjectmethod of the contribution to fixed costs and profit.en
dc.titleŘízení nákladů ve společnostisk
dc.title.alternativeCost Management in the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2015-06-29-08:49:07cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84579en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:03:31en
sync.item.modts2020.04.01 05:29:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeProf.Ing.Petr Němeček, DrSc.sk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOTÁZKY VEDOUCÍHO: nebyly položeny. OTÁZKY OPONENTA: odpovězeno. Ing. František Milichovský, Ph.D.: Předpokládáte (ve vztahu k nižšímu počtu zaměstnanců), že produkce bude identická? Odpovězeno. Ing. Lenka Zemánková, Ph.D.: Zvažovala jste, kterých pozic se bude týkat propouštění? Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record