Show simple item record

Web Presentation for Magazine Krásy Česka

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorRybníček, Drahomírcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:32:11Z
dc.date.available2018-10-21T21:32:11Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRYBNÍČEK, D. Webová prezentace pro časopis Krásy Česka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other84540cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41174
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou internetové prezentace a její databáze pro časopis Krásy Česka. Je navržena a vytvořena internetová prezentace s využitím zejména skriptovacího jazyka PHP pro tvorbu dynamických stránek, kaskádových stylů CSS a databázového systému MySQL. Návrh a samotná realizace je vytvořena na základě požadavků firmy při dodržování pravidel přístupnosti a dodržením webových standardů.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the design and creation of web presentations and databases for magazine Krásy Česka. This web presentation is designed and created using mainly PHP scripting language for creating dynamic pages, CSS and MySQL database system. Design and implementation is based on the business requirements according to the rules of accessibility and web standards compliance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInternetové stránkycs
dc.subjectnávrh internetových stránekcs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectCSScs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectJavaScript.cs
dc.subjectWeb pagesen
dc.subjectwebsite designen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectPHPen
dc.subjectCSSen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectJavaScript.en
dc.titleWebová prezentace pro časopis Krásy Českacs
dc.title.alternativeWeb Presentation for Magazine Krásy Českaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-26-13:13:02cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84540en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:05:44en
sync.item.modts2021.11.10 13:16:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBártík, Ivocs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího – odpovězeno. Otázky oponenta – odpovězeno. doc. Chalupský: Vysvětlete graf uvedený na straně 28 - podíl vyhledavačů. Vysvětlete příležitosti uvedené ve SWOT analýze. Ing. Němcová: Jakým způsobem byly stanoveny váhy při zpracování SWOT analýzy. Ing. Neuwirth: Jakým prostředím je v práci řešena kontrola formulářových polí.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record