Show simple item record

Experimental and Numerical Assessment of the Heat Transfer Coeficients for Industrial Steam Turbine for Siemens Industrial Turbomachinery

dc.contributor.advisorHrabovský, Jozefcs
dc.contributor.authorHladík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:23Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:23Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHLADÍK, P. Experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla pro části průmyslové parní turbíny od firmy Siemens, s.r.o Odštěpný závod Industrial Turbomachinery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84192cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41218
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla při kondenzaci páry pro zjednodušené části průmyslové parní turbíny. Tímto geometrickým zjednodušením je potrubí kruhového průřezu, kterého se při analýzách dějů probíhajících v parních turbínách často využívá. První část práce je věnována teorii přenosu tepla při kondukci, konvekci a speciálním případu konvekce – kondenzaci. Obsahem dalších kapitol je poté popis jednotlivých metod stanovení součinitele přestupu tepla. Těmi jsou: experimentální analýza provedená na reálném měřícím zařízení a vyhodnocená metodou konečných prvků (MKP), výpočtové modelování proudění (CFD) v programu ANSYS CFX a analytické určení součinitelů přestupu tepla použitím empirických vztahů pro kondenzaci. Závěrem práce je provedena validace a srovnání dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is experimental and numerical assessment of the heat transfer coefficients during condensation of water steam in simplified parts of an industrial steam turbine. This simplified part is a pipe with circular cross section, which is often used in simulations of processes inside the steam turbine. The first part of thesis describes theoretical basics of heat transfer during conduction, convection and condensation. The content of other chapters is description of methods used to determine heat transfer coefficient. These are: ex-perimental analysis performed on a measuring device and evaluated using finite element ana-lysis (FEA), computational fluid dynamics analysis (CFD) in ANSYS CFX and analytical calculations of heat transfer coefficients using mathematical models for condensation. Thesis is concluded by validation and comparison of obtained results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectParní turbínacs
dc.subjectsoučinitel přestupu teplacs
dc.subjectkondenzacecs
dc.subjectkonvekcecs
dc.subjectAnsyscs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectexperiment.cs
dc.subjectSteam turbineen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjectcondensationen
dc.subjectconvectionen
dc.subjectAnsysen
dc.subjectCFDen
dc.subjectcomputational modellingen
dc.subjectexperiment.en
dc.titleExperimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla pro části průmyslové parní turbíny od firmy Siemens, s.r.o Odštěpný závod Industrial Turbomachinerycs
dc.title.alternativeExperimental and Numerical Assessment of the Heat Transfer Coeficients for Industrial Steam Turbine for Siemens Industrial Turbomachineryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-22-11:00:13cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84192en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:20:31en
sync.item.modts2021.11.12 12:38:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePospíšil, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš John (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skoupý (člen) Ing. Jaroslav Sláma (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record