Show simple item record

Measurement of grounding system HV/LV and touch voltages around distribution transformer station

dc.contributor.advisorKopička, Marekcs
dc.contributor.authorSítař, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:47Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:47Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSÍTAŘ, M. Měření zemnících soustav VN/NN a dotykových napětí v okolí DTS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85036cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41281
dc.description.abstractTato práce se zabývá měřením zemního odporu zemnící soustavy a ověřením dotykových napětí v okolí odlehlých, příměstských a městských distribučních transformačních stanic a stožárů VN. Při návrhu zemnících soustav jsou vyžadovány určité specifické nároky na provedení a bezpečnost. Cílem práce je v praxi ověření zemních odporů u vybraných distribučních transformačních stanic a stožárů VN vedení, posouzení maximálních možných dotykových napětí během poruchových stavů u těchto vybraných soustav VN a zpracování technické zprávy, která zahrnuje výsledky měření a konečné zhodnocení z pohledu platných norem.cs
dc.description.abstractThis work deals with the measurement of earth resistance of grounding system and verification of touch voltages around outlying, suburban and urban distribution transformer stations and HV masts. When designing the grounding systems certain specific requirements for performance and safety are required. The aim is to practically verify earthing resistances at selected distribution transformer stations and HV masts of power line. Another objective of this work is assessment of the maximum possible touch voltages during fault conditions in these selected HV systems and to produce technical report which includes test results and final evaluation in compliance with valid standards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUzemňovací soustavacs
dc.subjectdistribuční transformovnacs
dc.subjectdotykové napětícs
dc.subjectzemní odporcs
dc.subjectGrounding systemen
dc.subjectdistribution substationen
dc.subjecttouch voltageen
dc.subjectearth resistenceen
dc.titleMěření zemnících soustav VN/NN a dotykových napětí v okolí DTScs
dc.title.alternativeMeasurement of grounding system HV/LV and touch voltages around distribution transformer stationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-12cs
dcterms.modified2015-06-17-07:51:59cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85036en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:00:00en
sync.item.modts2021.11.23 00:03:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeTopolánek, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma Měření zemnících soustav VN/NN a dotykových napětí v okolí DTS. Svůj posudek práce přečetl vedoucí práce Ing. Marek Kopička a oponentní posudek přečetl oponent práce Ing. David Topolánek. Doplňující dotaz položila doc. Jaroslava Orságová. Týkal se dovoleného dotykového napětí a omezení dotykového napětí v okolí zemniče. Student odpověděl správně. Druhá otázka se týkala míst měření potenciálu v okolí DTS. Student odpověděl správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record