Show simple item record

Risk Analyse of the Expertising in the Czech Republic

dc.contributor.advisorTelec, Ivocs
dc.contributor.authorSložilová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:11Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:11Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSLOŽILOVÁ, L. Analýza rizik znalecké činnosti v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other85165cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41394
dc.description.abstractDiplomová práce je orientována na zmapování rizik ve znalecké činnosti a jejich další zkoumání. Za účelem získání dalších informací bude za podpůrnou součást diplomové práce zvoleno dotazníkové šetření, při kterém budou osloveni znalci působící na území České republiky. Dílčí část práce bude věnována analýze a srovnání znalectví v sousedních státech České republiky. Zjištěná rizika budou na základě analýzy současného stavu znaleckého prostředí vyhodnocena. Výstupem práce bude zhodnocení situace v České republice a návrhy opatření na eliminaci rizik, nebo na zmírnění pravděpodobnosti jejich výskytu či dopadu jejich uskutečnění.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with risk mapping and investigation in the expert activity. To obtain further information, the questionnaire survey will be addressed to the experts from the Czech Republic as a supportive material of the diploma thesis. The part of the thesis will be focused on analysis and comparison of expert activity in neighbouring countries of the Czech Republic. The identified risks will evaluated based on the analysis of expert activity current state. The outcome of the thesis will be assessment of the situation in the Czech Republic and suggestions of measures leading to elimination of the risks as well as to reduction the occurrence probability or mitigating the impact of risks realization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectznaleccs
dc.subjectznalecký posudekcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectznalecká činnostcs
dc.subjectRisken
dc.subjectexperten
dc.subjectexpert adviceen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectexpert activityen
dc.titleAnalýza rizik znalecké činnosti v České republicecs
dc.title.alternativeRisk Analyse of the Expertising in the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-29cs
dcterms.modified2015-07-09-12:04:36cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85165en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:21:11en
sync.item.modts2021.11.12 11:18:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRůžičková, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record