Show simple item record

Design of a space heating system with an air-water heat pump and bivalent heat source

dc.contributor.advisorKatolický, Jaroslavcs
dc.contributor.authorSkočík, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:43:10Z
dc.date.available2018-10-21T16:43:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSKOČÍK, L. Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other87024cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41410
dc.description.abstractPráce řeší kompletní rekonstrukci otopné soustavy, tj. včetně zdroje tepla, rozvodů a otopných těles, rodinného domu s vyššími tepelnými ztrátami. Jako zdroj tepla je zvoleno tepelné čerpadlo vzduch-voda. S ohledem na minimální stavební zásahy je soustava navržena s deskovými otopnými tělesy. Je proveden výpočet potřebného výkonu pro ohřev teplé vody a výběr tepelného čerpadla vhodné výkonové řady v kombinaci s akumulační nádrží s vestavěným zásobníkem teplé vody. Stanoví se bod bivalence, záložním zdrojem jsou elektrická topná tělesa instalovaná do akumulační nádrže. Přiložena je výkresová dokumentace a schémata zapojení s bezpečnostními prvky. Na závěr je proveden výpočet odhadované návratnosti.cs
dc.description.abstractThe thesis is engaged in complete reconstruction of a heat system of a family house with higher heat loss, i.e. heat source, piping and radiators. As a heat source is chosen air-water heat pump. Heat system is designed with panel radiators with regard to minimum building interventions. A required power for hot water heating is calculated and selected a heat pump from suitable power range in combination with storage tank with hot water tank. The bivalent point is determined, as backup source are heating elements installed in storage tank. Drawings and circuit diagrams with safety elements are attached. In the end is calculation of estimated return.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTepelné ztrátycs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectohřev teplé vodycs
dc.subjectnávrh otopné soustavycs
dc.subjecttepelné čerpadlo vzduch-vodacs
dc.subjectbivalentní zdrojcs
dc.subjectdesková otopná tělesacs
dc.subjectakumulační nádržcs
dc.subjectnávratnost.cs
dc.subjectHeat lossen
dc.subjectheatingen
dc.subjecthot water heatingen
dc.subjectdesign of heating systemen
dc.subjectair-water heat pumpen
dc.subjectbivalent sourceen
dc.subjectpanel radiatorsen
dc.subjectstorage tanken
dc.subjectreturn.en
dc.titleNávrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojemcs
dc.title.alternativeDesign of a space heating system with an air-water heat pump and bivalent heat sourceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-26-11:52:52cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid87024en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:35:33en
sync.item.modts2020.03.31 09:19:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeElcner, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta. Byl vznesen dotaz na uvažovanou přirážku výkonu, potřebného pro přípravu teplé vody. prof. Pavelek vznesl dotaz zda byly zohledněny při porovnání nákladu veškeré investiční náklady.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record