Show simple item record

Selection of Investment Credit for Self-employed Person in the Contemporary Conditions of the Czech Republic

dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřícs
dc.contributor.authorŠmiřáková, Anežkacs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:31:49Z
dc.date.available2019-05-17T11:31:49Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠMIŘÁKOVÁ, A. Výběr investičního úvěru pro osobu samostatně výdělečně činnou v soudobých podmínkách České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other70627cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41447
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je poskytnout celkový přehled v oblasti investičních úvěrů. Zaměřuje se na problematiku spojenou s poskytováním investičních úvěrů osobě samostatně výdělečně činné, obchodními bankami a družstevními záložnami. Na základě zjištěných informací o poskytování těchto finančních služeb v soudobých podmínkách České republiky bylo zjištěno, která z níže uvedených institucí poskytuje nejvýhodnější investiční úvěr pro osobu samostatně výdělečně činnou.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis work is to provide an overview of investment loans. The thesis focuses on issues related to the provision of investment loans to self-employed person by commercial banks and co-operative thrift. On the basis of the information on the provision of financial services in the contemporary conditions of the Czech Republic, it was found that of the following institutions provides the best investment loan for self-employed person.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČNBcs
dc.subjectobchodní bankacs
dc.subjectdružstevní záložnacs
dc.subjectosoba samostatně výdělečně činnács
dc.subjectúroková sazbacs
dc.subjectinvestiční úvěr.cs
dc.subjectCNBen
dc.subjectcommercial banken
dc.subjectcooperative thriften
dc.subjectself-employed personen
dc.subjectbase rateen
dc.subjectinvestment loan.en
dc.titleVýběr investičního úvěru pro osobu samostatně výdělečně činnou v soudobých podmínkách České republikycs
dc.title.alternativeSelection of Investment Credit for Self-employed Person in the Contemporary Conditions of the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2015-06-29-08:49:07cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid70627en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:03:48en
sync.item.modts2020.04.01 05:00:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Martina Bugáňovács
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - Odpovězeno Ing. Petr Novák, Ph.D. - Jaký typ podnikatelské činnosti je základ pro žádost pro úvěr. - Odpovězeno částečně doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Rizika využití družstevních záložen. - Odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record