Show simple item record

The Proposal of Costing System for the Selected Type of Product

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorŽundálek, Martincs
dc.date.accessioned2019-03-30T01:31:22Z
dc.date.available2019-03-30T01:31:22Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŽUNDÁLEK, M. Návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other85598cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41483
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku v brněnském odštěpném závodě Siemens s.r.o. Dále bude pojednávat o aktuálním kalkulačním systému firmy a následnému vytvoření nového kalkulačního systému, který bude vystihovat nákladovost a jeho efektivního a řádného řízení. Obsahuje analýzu současného stavu kalkulace na zakázku a návrh kalkulace na konkrétní výrobek.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis focuses on a proposal costing system for selected types of products in the Brno branch Siemens Ltd. It will also discuss the current calculation of the company and the subsequent creation of a new costing system that will reflect the cost and its effective and proper management. It contains analysis of the current job-order costing activity and make proposal of custom calculations for a particular product.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKalkulacecs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectkalkulační systémcs
dc.subjectCalculationen
dc.subjectcostsen
dc.subjectproduction firmen
dc.subjectcosting systemen
dc.titleNávrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobkucs
dc.title.alternativeThe Proposal of Costing System for the Selected Type of Producten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-09-15cs
dcterms.modified2015-09-29-09:33:53cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85598en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:39:33en
sync.item.modts2020.03.31 13:00:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBařák, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno Doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.:" kolik by jste vaším návrhem firmě ušetřil" - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: "co je to kalkulační systém? Kde v práci byl navržen kalkulační systém?" - částečne odpovězenocs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record