Recent Submissions

 • Řídící systém výroby s řešením bezpečnostních rizik 

  Jelínek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem automatizovaného výrobního procesu se zaměřením na řešení bezpečnostních rizik v průmyslové firmě SWOBODA CZ. V úvodní části práce jsou uvedeny informace o pracovním postupu výrobního ...
 • Řídicí jednotka dveřních systémů dopravních prostředků 

  Jablončík, Lukáš
  Tématem mé bakalářské práce je návrh řídicí jednotky pro dveřní systémy dopravních prostředků. Řídicí jednotka je navržena z moderních součástek s dostupností více jak deset let. Řízení je realizováno pomocí mikrokontroléru ...
 • Studium vlastností pokročilých katodových materiálů pro lithno-iontové články 

  Tichý, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem akumulátorů, zejména lithium-iontových, principy jejich funkce a zejména studiem katodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory. Tyto materiály by měly umožnit vývoj akumulátorů se značně ...
 • Digitální regulátor pro ohřev lisu dřevotřísky na bázi Simatic S7-1500, TIA Portal V12 

  Lesák, Michal
  Předložená bakalářská práce se věnuje návrhu Digitální regulátor pro ohřev lisu pro lisování dřevotřísky. Skládá se ze dvou částí, z teoretické části a z části praktické. V teoretické části práce jsou na základě poznatků ...
 • Ruční dálkové ovládání chapadla do nebezpečných prostor 

  Koubík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem elektrického schématu pro ovládání krokového motoru pomocí inkrementálního snímače polohy. Navržené schéma je schopné zpracovat signály z IRC snímače na signály DIR/PULSE potřebné pro regulátor ...
 • Širokopásmové ploché antény pro 3D radar 

  Füll, David
  Tématem této práce je návrh plochých širokopásmových antén. Navrženy antény byly: motýlková anténa, logaritmicko-periodická anténa, Vivaldiho anténa. Návrh byl proveden v programu ANSYS HFSS. Modely, které vyhovovaly ...
 • Komparace přesnosti různých teplotních čidel 

  Szotkowski, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přesným měřením teploty za využití různých snímačů teploty a různých teploměrů. Jsou prostudovány odporové senzory teploty, termoelektrické články a nejistoty měření. V praktické části jsou ...
 • Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost 

  Šimon, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rozborem chybovosti bezolovnatého pájení, především pak výskytu dutin v bezolovnatých pájkách. Cílem bádání je izolovat mechanismy jejich vzniku a pokusit se o optimalizaci pájecího procesu. V navazující ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními složenými aktivními prvky 

  Danyi, Ivo
  Tato práce pojednává o kmitočtových filtrech druhého řádu, které pracují v proudovém módu. Jako aktivní prvky jsou využity VDTA (napěťový diferenční transkonduktanční zesilovač – Voltage Differencing Transconductance ...
 • POF - polymerová optická vlákna 

  Janovský, Marek
  Tato práce seznamuje čtenáře s polymerovými optickými vlákny (POF). V první části jsou shrnuty jejich základní vlastnosti a rozdíly mezi plastovými a skleněnými optickými vlákny. V druhé části jsou uvedeny jednotlivé typy ...
 • Experimentální mobilní síť realizovaná pomocí open source 

  Efler, Jan
  Tato práce se zabývá realizací experimentální mobilní sítě za využítí open source projektů. K realizaci GSM sítě byl využit kit USRP1, na kterém je pomocí GNURadia zprovozněn projekt YateBTS. Pro spojování hovorů je využita ...
 • Kostní implantáty na bázi železa 

  Bachmayer, Marek
  Předkládaná práce se zabývá možností použití kovových materiálů při výrobě kostních implantátů. V práci jsou zahrnuty informace o stavbě a vlastnostech kostí, obsaženy jsou i informace o tělních tekutinách a obsahu a ...
 • Návrh způsobu řízení dopravy v chytrých městech 

  Schimmer, Jiří
  Práce se zabývá prvky telemetrie v dopravě, funkcí těchto prvků, jejich efektivitou a možnostmi vylepšení. Práce také zahrnuje vytvořené simulační prostředí čtyř křižovatek s nasazeným responzivním Dijkstrovým algoritmem ...
 • Optický zdroj se superluminiscenční diodou 

  Juráň, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optického zdroje se superluminiscenční nebo laserovou diodou. Nejprve je v ní rozebrána problematika optických zdrojů v podobě laserových diod (koherentního záření). Práce obsahuje ...
 • Výroba a charakterizace nanoporézních aluminových membrán 

  Šimik, Milan
  Táto bakalářská práce se zabývá predevším výrobou membrán za využití metody anodické oxidace hliníku v různych podmínkách. V teoretické části jsou prostudovány procesy vedoucí k tvorbě porézní aluminy a metody měření ...
 • Přípava Grätzelova solárního článku 

  Gerlich, Jakub
  Bakalárska práca rieši problematiku farbivami senzibilizovaných solárnych článkov. Práca uvádza princíp fungovania týchto článkov. Ďalej rozoberá použitie rôznych typov farbív, protielektród, elektrolytov a vodivých skiel. ...
 • Kontrolní a regulační systém skleníku 

  Prokop, Martin
  Předmětem této práce je návrh automatického zavlažovacího systému pro skleník, který bude schopen měřit teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a vlhkost půdy. A na základě těchto hodnot ovládat větrání a zavlažování.
 • Akcelerometrem ovládané robotické rameno 

  Ryšavý, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout nový řídicí systém robota, který simuluje manipulační činnosti ve výrobním procesu. Původní řídicí systém vykazuje určité funkční nedostatky, zvolené komponenty mají technologická resp. ...
 • Autonomní systém koupelnové klimatizace 

  Zapletal, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a postupem realizace systému, který dle shromážděných dat adekvátně spíná vyhřívání topné podložky pod zrcadlem, odvětrávacího zařízení a dle potřeb otevírá a přivírá ventil ...
 • Generátor harmonických signálů pro simulaci modelů analogových obvodů 

  Tománek, Jakub
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti generování diskrétního harmonického signálu na obvodu ASIC a FPGA za účelem simulace analogových obvodů. V teoretické části jsou rozebrány vybrané algoritmy, které se nejvíce hodí ...

View more