Recent Submissions

 • Širokopásmové ploché antény pro 3D radar 

  Füll, David
  Tématem této práce je návrh plochých širokopásmových antén. Navrženy antény byly: motýlková anténa, logaritmicko-periodická anténa, Vivaldiho anténa. Návrh byl proveden v programu ANSYS HFSS. Modely, které vyhovovaly ...
 • Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost 

  Šimon, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rozborem chybovosti bezolovnatého pájení, především pak výskytu dutin v bezolovnatých pájkách. Cílem bádání je izolovat mechanismy jejich vzniku a pokusit se o optimalizaci pájecího procesu. V navazující ...
 • Komparace přesnosti různých teplotních čidel 

  Szotkowski, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přesným měřením teploty za využití různých snímačů teploty a různých teploměrů. Jsou prostudovány odporové senzory teploty, termoelektrické články a nejistoty měření. V praktické části jsou ...
 • POF - polymerová optická vlákna 

  Janovský, Marek
  Tato práce seznamuje čtenáře s polymerovými optickými vlákny (POF). V první části jsou shrnuty jejich základní vlastnosti a rozdíly mezi plastovými a skleněnými optickými vlákny. V druhé části jsou uvedeny jednotlivé typy ...
 • Experimentální mobilní síť realizovaná pomocí open source 

  Efler, Jan
  Tato práce se zabývá realizací experimentální mobilní sítě za využítí open source projektů. K realizaci GSM sítě byl využit kit USRP1, na kterém je pomocí GNURadia zprovozněn projekt YateBTS. Pro spojování hovorů je využita ...
 • Kostní implantáty na bázi železa 

  Bachmayer, Marek
  Předkládaná práce se zabývá možností použití kovových materiálů při výrobě kostních implantátů. V práci jsou zahrnuty informace o stavbě a vlastnostech kostí, obsaženy jsou i informace o tělních tekutinách a obsahu a ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními složenými aktivními prvky 

  Danyi, Ivo
  Tato práce pojednává o kmitočtových filtrech druhého řádu, které pracují v proudovém módu. Jako aktivní prvky jsou využity VDTA (napěťový diferenční transkonduktanční zesilovač – Voltage Differencing Transconductance ...
 • Návrh způsobu řízení dopravy v chytrých městech 

  Schimmer, Jiří
  Práce se zabývá prvky telemetrie v dopravě, funkcí těchto prvků, jejich efektivitou a možnostmi vylepšení. Práce také zahrnuje vytvořené simulační prostředí čtyř křižovatek s nasazeným responzivním Dijkstrovým algoritmem ...
 • Akcelerometrem ovládané robotické rameno 

  Ryšavý, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout nový řídicí systém robota, který simuluje manipulační činnosti ve výrobním procesu. Původní řídicí systém vykazuje určité funkční nedostatky, zvolené komponenty mají technologická resp. ...
 • Autonomní systém koupelnové klimatizace 

  Zapletal, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a postupem realizace systému, který dle shromážděných dat adekvátně spíná vyhřívání topné podložky pod zrcadlem, odvětrávacího zařízení a dle potřeb otevírá a přivírá ventil ...
 • Kontrolní a regulační systém skleníku 

  Prokop, Martin
  Předmětem této práce je návrh automatického zavlažovacího systému pro skleník, který bude schopen měřit teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a vlhkost půdy. A na základě těchto hodnot ovládat větrání a zavlažování.
 • Generátor harmonických signálů pro simulaci modelů analogových obvodů 

  Tománek, Jakub
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti generování diskrétního harmonického signálu na obvodu ASIC a FPGA za účelem simulace analogových obvodů. V teoretické části jsou rozebrány vybrané algoritmy, které se nejvíce hodí ...
 • Návrh rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB 

  Prokš, Jiří
  Práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB s nízkou spotřebou a kompenzací zesílení prvního stupně.
 • Optický zdroj se superluminiscenční diodou 

  Juráň, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optického zdroje se superluminiscenční nebo laserovou diodou. Nejprve je v ní rozebrána problematika optických zdrojů v podobě laserových diod (koherentního záření). Práce obsahuje ...
 • Výroba a charakterizace nanoporézních aluminových membrán 

  Šimik, Milan
  Táto bakalářská práce se zabývá predevším výrobou membrán za využití metody anodické oxidace hliníku v různych podmínkách. V teoretické části jsou prostudovány procesy vedoucí k tvorbě porézní aluminy a metody měření ...
 • Přípava Grätzelova solárního článku 

  Gerlich, Jakub
  Bakalárska práca rieši problematiku farbivami senzibilizovaných solárnych článkov. Práca uvádza princíp fungovania týchto článkov. Ďalej rozoberá použitie rôznych typov farbív, protielektród, elektrolytov a vodivých skiel. ...
 • Modelování a simulace analogových obvodů v obvodech FPGA 

  Kotulič, Dominik
  Bakalárska práca je zameraná na nájdenie vhodného algoritmu výpočtu exponenciálnej funkcie, ktorý je možné vhodne implementovať v obvodoch ASIC a FPGA. Prvá časť je zameraná na stručné objasnenie problematiky prechodných ...
 • Maticový LED display 8x64 

  Marek, Michal
  Tato semestrální práce se zabývá popisem LED diodových matic a způsobem jejich řízení. V projektu je popsána funkce řídících obvodu pro LED matice, funkce řadiče a způsoby programování mikrokontrolérů. To zahrnuje programování ...
 • Návrh plně diferenčního operačního zesilovače ve třídě AB 

  Mácha, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem plně diferenčního operačního zesilovače ve třídě AB v technologii I3T25 firmy ON Semiconductor. Práce obsahuje popis unipolárních tranzistorů, struktur a jednotlivých částí operačního ...
 • Vizualizace komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích NG-PON2 

  Ilgner, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá pasivními optickými sítěmi, které poskytují řešení dostupných přístupových sítích a mají dostatečnou kapacitu pro datově náročné služby. Úvodní část srovnává technologie přístupových sítích ...

View more