Now showing items 1-20 of 431

 • Ochrana proti kryptoanalýze postranními kanály 

  Gerlich, Tomáš
  Postranní kanály ovlivňují razantně bezpečnost kryptografických systémů, proto je nutné jim věnovat pozornost při implementaci šifrovacího algoritmu. V této práci jsou v počátku uvedeny základní typy postraních kanálu a ...
 • Energetické využití malého vodního toku 

  Pišín, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další ...
 • Vizuální kontrola 

  Lancz, Michal
  Táto semestrálna práca sa zaoberá problematikou vizuálnej kontroly. Ako kontrolované objekty sú zvolené ihly. V práci sú popísané základné poznatky k téme počítačového videnia. V prvej časti sú rozpísané metódy spracovania ...
 • Výpočet chlazení asynchronního stroje 

  Záruba, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává ve své první části o teoretickém pojetí proudění a chlazení asynchronního stroje. O jeho chování, charakteristických znacích a o možných variantách jeho výpočtu. Věnuje se problematice od ...
 • Hodnocení paropropustnosti materiálů 

  Zemánek, Petr
  Tématem této práce je seznámení se s odbornou terminologií a fyzikálními zákonitostmi paropropustnosti materiálů v různých průmyslových odvětvích. Jsou zde popsány základní vlastnosti propustnosti vodních par a jejich ...
 • Sledování pohybujících se objektů 

  Sehnoutka, Martin
  Tato práce se zabývá využitím počítačového vidění pro účely sledování pohybu objektů ve videozáznamu. V první části jsou algoritmy počítačového vidění popsány teoreticky. Další část práce obsahuje návrh mapy pohybu ve ...
 • Motorky pro zvláštní pohony 

  Martinek, Radek
  Tato práce řeší elektrické motory ve specifických aplikacích. Cílem práce je představení použití elektrických motorů, dále stejnosměrného motoru, motoru se stíněným pólem a následná modernizace stejnosměrných motorů. Zaměřil ...
 • Implementace modulární aritmetiky do obvodů FPGA a ASIC 

  Sýkora, Michal
  Táto práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou modulárnej aritmetiky do obvodov FPGA a ASIC. Jej hlavným cieľom je vytvoriť knižnicu syntetizovateľných funkcií v jazyku C++/SystemC pre operácie v modulárnej ...
 • Provoz distribuční sítě 110 kV s velkým zastoupením obnovitelných zdrojů 

  Modlitba, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou připojování zdrojů rozptýlené výroby do distribuční sítě. V první části práce je popsána metodika výpočtu ustáleného chodu střídavé sítě. Druhá část se věnuje podmínkám připojování zdrojů ...
 • Algoritmy pro procházení 2D bludiště 

  Chvíla, Lukáš
  Tato práce popisuje způsob automatického nalezení cesty ve 2D bludišti, které je zadáno formou bitmapových mřížek obsazenosti. Problém byl řešen v jazyce C# za pomoci algoritmu přímkové dekompozice, pomoci kterého je ...
 • Protokol CAN v automatizaci 

  Verčimák, Mário
  Práca sa zaoberá stručným popisom teoretických vlastností CAN protokolu. Ďalej sa zaoberá implementáciou CAN protokolu do mikrokontrolérov Kinetis pomocou vývojového prostredia Kinetis Design Studio. Zároveň práca obsahuje ...
 • Vlastnosti spínaných DC/DC měničů pro automobilové LED aplikace. Parametry vhodných výkonových MOSFETů, možnosti zatlumení, vliv na chování obvodů. 

  Langer, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je úvod k využití nových prostředků pro osvětlení automobilů, zejména pak osvětlení pomocí LED. Tato práce bude zaměřena právě na systém LED osvětlení a jejich zapojení a spínacích obvodů. Dále ...
 • Zařízení pro sběr dat s Raspberry PI 

  Janás, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat zařízení pro sběr dat na platformě raspberry PI.
 • Výšková stabilizace quadrotoru 

  Ligocki, Adam
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat vertikální stabilizaci drona vyvinutého na Ústavu automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Práce se postupně zabývá rešerší ...
 • Vliv sociálních sítí na komunikaci a kulturu 

  Havlíček, Lukáš
  Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní ...
 • Konfigurace a diagnostika pro inteligentní sítě 

  Hrbek, Martin
  Tato práce navrhuje řešení pro konfiguraci a diagnostiku pro inteligentní sítě. Sestavuje diagram případů užití pro diagnostiku a konfiguraci a navrhuje jednotlivé softwarové moduly systému. Práce informuje vývojáře o ...
 • Návrh distribuční sítě pro nové rodinné a bytové domy ve městě Újezd u Brna 

  Frechová, Lucie
  V práci je představeno základní rozdělení elektrických sítí v České republice. Z hlediska vysokonapěťových a nízkonapěťových sítí je detailněji popsána distribuční soustava. Práce přináší rozbor podmínek, které je nutné ...
 • Simulace operativní doby bezdrátové senzorové sítě v prostředí Matlab 

  Chadim, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vyvinutím energetického modelu bezdrátové senzorové sítě. Mezi hlavní vlastnosti bezdrátových senzorových sítí patří minimální spotřeba energie zařízení a maximální spolehlivost přenosu dat. ...
 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Měřič variability tepové frekvence 

  Süss, Ivo
  Cílem bakalářské práce bylo vyvinout zařízení, které bude přijímat signál ze sporttesterého pásu a následně bude tento signál zpracovávat. Měřič je postaven na vývojovém kitu STM32 Primer2. Pro příjem signálů ze sporttesterových ...