Show simple item record

5.1 Amplifier

dc.contributor.advisorŠteffan, Pavelcs
dc.contributor.authorChytil, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:47:04Z
dc.date.available2018-10-21T17:47:04Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationCHYTIL, L. Zesilovač 5.1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85923cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41538
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem vícekanálového zesilovače. Jedná se o zesilovač 5.1, který je implementován do zesilovače od reprosoustavy Genius Home Theatre 5000, která má vstupní impedanci 8 ohmů. Výkon této soustavy je navržen na 120 W. Návrh se skládá ze směšovače, filtrů a výkonových zesilovačů. Hlasitost je ovládána digitálně přes procesor pro ovládání hlasitosti, který je řízen mikrokontrolérem. Na tento mikrokontrolér je napojen bluetooth modul pro případné bezdrátové ovládání hlasitosti přes technologii bluetooth a enkodér pro manuální ovládání hlasitosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the theory of amplifier and design of multichannel amplifier. It´s going on 5.1 amplifier, which will be implemented to amplifier from Genius Home Theatre company. This amplifier has 8 ohm`s input impedance. The power of this system will be designed to 120 W. The design consists of an mixer, filtres and power amplifier. The volume will be controlled digitally through volume controller, which will be controlled through microcontroller. On this microcontroller will be conected bluetooth module to control volume through Bluetooth and encoder to control volume manually.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVícekanálový audio zesilovač 5.1 Třídy zesilovačů Operační zesilovače Filtry Aproximační křivkycs
dc.subjectMultichannel audio amplifier 5.1 Classes of amplifier Operational amplifier Filtres Aproximation curves Programming android applicationen
dc.titleZesilovač 5.1cs
dc.title.alternative5.1 Amplifieren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-17-15:45:15cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85923en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:58:21en
sync.item.modts2020.03.31 10:08:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHáze, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) Na kolik odhadujete celkovou cenu? 2) Jaký je vstupní odpor invertujícího zesilovače s OZ? 3) Z jakého důvodu byl použit aktivní filtr místo pasivního? 4) Byla u dolních propustí ověřena frekvenční charakteristika? 5) Proč nebylo provedeno měření zkreslení? Jakým způsobem lze změřit nelineární zkreslení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record