Show simple item record

Extending the functionality of LaiPen

dc.contributor.advisorHejátková, Editacs
dc.contributor.authorTrtílek, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:52:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:52:59Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationTRTÍLEK, J. Rozšířeni funkčnosti přístroje LaiPen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85951cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41541
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je rozšíření funkčnosti přístroje LaiPen LP 100 o hlasové rozhraní tak, aby bylo uživateli usnadněno během práce s přístrojem zadávání názvů dřevin. Manuální výběr typu porostu u stávající verze přístroje je v praxi využíván zřídka z důvodu časové náročnosti. Výběr, začlenění a naprogramování hlasového modulu EasyVR 2.0 bylo tématem mé práce. Dále pak návrh ovládacího menu a kompletní integrace modulu do přístroje. Pro začlenění modulu do přístroje LaiPen bylo zapotřebí navrhnout modul, který bude zprostředkovávat komunikaci mezi procesorem a hlasovým modulem. Práce se tedy zabývá také návrhem převodníku druhů komunikace I2C/UART. Pro tento převodník byl vybrán mikrokontrolér Max3109, pro který bylo zapotřebí naprogramovat hlavní ovládací funkce.cs
dc.description.abstractThe main goal of bachelor thesis was extending functionality of LaiPen LP 100 with voice recognition module, that would help to insert names of plants, while working with the device. Manual selection of vegetation is in the current version of the instrument barely used, cause of long time demands. Selecting, implementing and programming the voice recognition module EasyVR 2.0, was the topic of my work. Also the design of controlling menu and integration of the module to the LaiPen device. For the integration was necessary to design module, that would mediate communications between CPU and voice recognition module. The work includes also a design of I2C/UART convertor. For this design of the convertor was used microcontroller Max3109, that required to program main controlling functions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozpoznávání řečics
dc.subjectprojekt ALAIcs
dc.subjectLaiPen LP 100cs
dc.subjectindex listové plochycs
dc.subjectpřevodník komunikace I2C/UARTcs
dc.subjectmikrokontrolér Max3109.cs
dc.subjectSpeech recognitionen
dc.subjectproject ALAIen
dc.subjectLaiPen LP 100en
dc.subjectleaf area indexen
dc.subjectI2C/UART convertoren
dc.subjectmicrocontroler Max3109en
dc.titleRozšířeni funkčnosti přístroje LaiPencs
dc.title.alternativeExtending the functionality of LaiPenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-17-15:45:18cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85951en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 08:58:25en
sync.item.modts2021.11.12 08:14:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠandera, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Ing. Boleslav Psota, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Hulenyi, CSc. (člen) Ing. Ondřej Hégr, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní záverečnou komisi s cílem a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky v diskuzi: Co je modul VR20, jaké jsou jeho vlastnosti a výhody, jaká je jeho dostupnost?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record