Show simple item record

Preparation of graphene samples for experiments under UHV conditions

dc.contributor.advisorČechal, Jancs
dc.contributor.authorMareček, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:23:25Z
dc.date.available2019-05-17T13:23:25Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMAREČEK, D. Příprava grafenových vzorků pro experimenty v UHV podmínkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83509cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41605
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o elektrické vodivosti grafenu a přípravě grafenového polem řízeného tranzistoru. Teoretická část popisuje elektrické vlastnosti grafenu, jeho přípravu pomocí metody CVD a přenos na SiO_2. Experimentální část této práce se zabývá přípravou grafenového polem řízeného tranzistoru s velkou vzdáleností elektrod. Kapitola se věnuje návrhu držáku vzorku a přivedením kontaktů v UHV podmínkách. Poslední část popisuje naměření závislosti vodivosti grafenové vrstvy na hradlovém napětí se zřetelem na polohu Diracova bodu při úpravě vzorku v UHV podmínkách.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with electrical conductivity of a graphene sample and preparation of a graphene field-effect transistor. In the theoretical part of the thesis, we describe electronic properties of graphene, preparation of graphene by CVD and its transfer to SiO_2. Experimental part of this thesis is focused on the preparation of a graphene field-effect transistor with long distance between Source and Drain electrodes. Thesis deals with a design of a chip expander for contact of graphene in UHV conditions. The last part describes measurement of dependency of graphene layer conductivity on the gate voltage with emphasis on the position of Dirac point during adjustments of the sample in UHV conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgrafencs
dc.subjectchemická depozice z plynné fázecs
dc.subjectDiracův bodcs
dc.subjectRamanova spektroskopiecs
dc.subjectdisperzecs
dc.subjectgrapheneen
dc.subjectchemical vapor depositionen
dc.subjectDirac pointen
dc.subjectRaman spectroscopyen
dc.subjectdispersionen
dc.titlePříprava grafenových vzorků pro experimenty v UHV podmínkáchcs
dc.title.alternativePreparation of graphene samples for experiments under UHV conditionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-25-09:26:26cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83509en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:04:11en
sync.item.modts2021.11.12 22:39:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMach, Jindřichcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record