Show simple item record

The effect of pressure on the electrode system in lead acid batteries with experimental electrodes

dc.contributor.advisorBača, Petrcs
dc.contributor.authorGerják, Rastislavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:09Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:09Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGERJÁK, R. Efekt přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru s experimentálními elektrodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85757cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41625
dc.description.abstractOlovený akumulátor patrí v dnešnej dobe k najvyužívanejším sekundárnym zdrojom energie, predovšetkým v automobilovom priemysle. Jedným z najdôležitejších parametrov akumulátora je jeho životnosť, ktorá je výsledkom kvality jeho prevedenia, správneho zaobchádzania a minimalizáciou degradačných mechanizmov. Táto bakalárska práca pojednáva o problematike predčasnej straty kapacity olovených akumulátorov hybridných elektrických vozidiel v čiastočnom stave nabitia. Za východisko pokladá pridanie aditív do zápornej aktívnej hmoty a adekvátne nastavenie prítlaku na elektródový systém.cs
dc.description.abstractLead acid battery is nowadays one of the most used secondary source of energy, especially in automotive industry. One of the most important parameters is battery life, which is result of quality of its design, proper handling and minimizing of degradation mechanisms. This bachelor’s thesis deals with premature capacity loss of lead acid batteries of hybrid electric vehicles in a partial state of charge. Assumed solution is adding additives to negative active mass and suitable adjustment of pressure on the electrode system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectolovený akumulátorcs
dc.subjectefekt prítlakucs
dc.subjecthybridné elektrické vozidlocs
dc.subjectHEVcs
dc.subjectexperimentálne elektródycs
dc.subjectpredčasná strata kapacitycs
dc.subjectlead acid batteryen
dc.subjecteffect of pressureen
dc.subjecthybrid electrical vehicleen
dc.subjectHEVen
dc.subjectexperimental electrodesen
dc.subjectpremature capacity lossen
dc.titleEfekt přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru s experimentálními elektrodamics
dc.title.alternativeThe effect of pressure on the electrode system in lead acid batteries with experimental electrodesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-17-15:45:14cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85757en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 08:58:26en
sync.item.modts2021.11.12 08:16:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZimáková, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Petr Kosina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)cs
but.defenceJaký přítlak byl použit při měření? Jaká byla plocha měřených elektrod? Jaká byla síla v N, abyste dosáhl požadovaný přítlak? Z jakého důvodu byl zvolen nižší vybíjecí proud než nabíjecí? Bylo při cyklování uvažování samovybíjení? Jaká byla účinnost testovacích elektrod? Vysvětlete závislost životnosti na kapacitě elektrod? Podle čeho byla stanovena hranice mezi „dobrou a špatnou“ kapacitou elektrod?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record