Show simple item record

Factors influencing the Character of Phase Transformations in the Fe - C System

dc.contributor.advisorMolliková, Evacs
dc.contributor.authorGubán, Ivancs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:13:54Z
dc.date.available2019-11-27T20:13:54Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGUBÁN, I. Faktory ovlivňující charakter fázových transformací v systému Fe-C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other86083cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41716
dc.description.abstractCieľom tejto práce je štúdium faktorov ovplyvňujúcich charakter fázových transformácii v systéme železo-uhlík. Zvláštna pozornosť je venovaná rýchlosti ochladzovania uvažovaných zliatin a koncentrácii uhlíka v zliatine, ktoré ovplyvňujú formu uhlíka kryštalizujúceho v zliatinách železa i výslednú štruktúru materiálu. Z rozsahových dôvodov práca neuvažuje vplyvy spôsobené prítomnosťou prímesových ani legujúcich prvkov. V práci sú dokladované snímky mikroštruktúr vybraných zliatin, poprípade ich schematické znázornenie. Na záver sú priložené transformačné diagramy vybraných ocelí.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is the study of the factors influencing the character of the phase transformation in the Fe-C system. Focusing on the speed of the cooling of alloys under the consideration and concentration of carbon in the alloy, which influences the form of carbon gelling in the alloys of iron and the resulting structure of the material. Because of the limited range, the thesis does not take into account the influences caused by the presence of the impure and alloying elements. The illustrations of the microstructure of the particular alloys or their schematic illustration. In conclusion, there is included transformation diagrams of the particular steel.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectželezocs
dc.subjectuhlíkcs
dc.subjectcementitcs
dc.subjectgrafitcs
dc.subjectfázacs
dc.subjectštruktúracs
dc.subjecttranfromáciacs
dc.subjectmodifikáciacs
dc.subjectpolymorfiacs
dc.subjectželezoen
dc.subjectuhlíken
dc.subjectcementiten
dc.subjectgrafiten
dc.subjectfázaen
dc.subjectštruktúraen
dc.subjecttranfromáciaen
dc.subjectmodifikáciaen
dc.subjectpolymorfiaen
dc.titleFaktory ovlivňující charakter fázových transformací v systému Fe-Ccs
dc.title.alternativeFactors influencing the Character of Phase Transformations in the Fe - C Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:21cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid86083en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:05:51en
sync.item.modts2020.05.22 12:41:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNěmec, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record