Show simple item record

Preparation of Financial Statements from the Adjusted Trial Balance Data Using VBA

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorRandýsek, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:07Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRANDÝSEK, T. Aplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other86020cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41729
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o návrhu aplikace v programovacím jazyce VBA za účelem podpory činnosti výkaznictví společnosti Rail Cargo Logistics s.r.o. a její implementaci v témže podniku. Funkční orientace vytvořené aplikace přímo plyne z výstupů v práci uplatněných analytických metod zkoumajících převážně firemní informační systém. Cílem práce je tak zavedením aplikace zautomatizovat doposud manuální sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty, řešený nedostatek identifikovaný všemi provedenými analýzami, což povede k uvolnění zdrojů zatím vyhrazených k neefektivnímu zpracování a tím pádem i ke zvýšení výkonů společnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with the design of VBA application developed to increase company’s Rail Cargo Logistics reporting efficiency and its installation. Application’s capabilities are fully based on the outputs of analytical methods that were applied primarily to examine corporate information system and its components. According to lack identified by conducted analyzes, the major goal of this thesis is to automate compiling financial statements, balance sheet and profit and loss account. The developed application will increase the performance of the company by creating additional resources for further planning.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpředvahacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectVisual Basic for Applicationscs
dc.subjectVBAcs
dc.subjectMicrosoft Excelcs
dc.subjecttrial balanceen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.subjectprogrammingen
dc.subjectVisual Basic for Applicationsen
dc.subjectVBAen
dc.subjectMicrosoft Excelen
dc.titleAplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahycs
dc.title.alternativePreparation of Financial Statements from the Adjusted Trial Balance Data Using VBAen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-26-13:13:02cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid86020en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:09:29en
sync.item.modts2020.03.30 14:08:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRabovský, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: zodpovězená Ing. Štepník: Právna forma společnosti, proč je centrální správa společnosti v Rakúsku? zodpovězená doc. Zich: Hodnocení efektívnosti: zodpovězenács
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record