Now showing items 57-60 of 60

 • Venture Capitalists Investment Selection Criteria in CEE Countries and Russia 

  Zinecker, Marek; Bolf, David (VGTU Press, 2015-04-02)
  This article deals with findings of a survey in the Central and Eastern European (CEE) and Russian venture capital markets. The main aim of this study is to explore the following issues: Which criteria play an essential ...
 • Vývoj světové ekonomiky a Evropské unie v soudobých podmínkách extrémně nízkých úrokových sazeb a "tištění" peněz. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, 2016-12-01)
  Publikace (kapitola v knize) se zabývá soudobým vývojem Evropské unie se zvláštním zaměřením na způsoby jejího řízení, především pak na používání nestandardních nástrojů v rámci monetární politiky Evropské centrální banky ...
 • Why Do Companies Go Public? Evidence from the Prague Stock Exchange 

  Skalická, Martina; Zinecker, Marek; Balcerzak, Adam Przemyslaw; Meluzín, Tomáš (Cracow University of Economics, 2019-03-19)
  Objective: In this article, we intend to contribute evidence in regard to going public motivation on a sample of companies that launched an IPO at the Prague Stock Exchange between 2004 and 2017. Research Design & Methods: ...
 • Za úpadkem Evropy je euro. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...