Now showing items 59-60 of 60

  • Why Do Companies Go Public? Evidence from the Prague Stock Exchange 

    Skalická, Martina; Zinecker, Marek; Balcerzak, Adam Przemyslaw; Meluzín, Tomáš (Cracow University of Economics, 2019-03-19)
    Objective: In this article, we intend to contribute evidence in regard to going public motivation on a sample of companies that launched an IPO at the Prague Stock Exchange between 2004 and 2017. Research Design & Methods: ...
  • Za úpadkem Evropy je euro. 

    Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
    Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...