Now showing items 60-60 of 60

  • Za úpadkem Evropy je euro. 

    Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
    Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...