Recent Submissions

 • Nové světové poznatky s využitím asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem 

  Jevínová, Alexandra
  Cestná infraštruktúra a služby poskytované v doprave sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov, prispievajú k ekonomického rastu, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti. Rozvoj dopravnej ...
 • Vývoj materiálů používaných ve stavebnictví 

  Pulec, Daneš
  Předmětem bakalářské práce je analyzovat tepelně technické vlastnosti a ceny skladeb zdiva u vybraného domu v porovnání s dalšími konstrukčními typy. Teoretická část se zabývá tématikou vývoje určitých materiálů používaných ...
 • Vlastnosti anaerobních čistírenských kalů malých producentů 

  Pospíšil, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dnešního čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti primárního kalu. Práce je zaměřena na přírodní způsoby čištění odpadních vod. Hlavní pozornost je věnována ...
 • Rodinný dům 

  Vlček, Petr
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržen jako nepodsklepená, dvoupodlažní rámová dřevostavba se sedlovou střechou a garáží se střechou pultovou, která je součástí objektu. Dispoziční řešení je ...
 • Rodinný dům, Potštát 

  Vencel, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je architektonický návrh a konstrukční řešení rodinného domu ve městě Potštát na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v městské části Horní předměstí, v oblasti nově ...
 • Vyhodnocení daňového dopadu vlivem vedení účetnictví 

  Vlková, Edita
  V bakalářské práci na téma „Vyhodnocení daňového dopadu vlivem vedení účetnictví“ popisuji, jakým způsobem ovlivní jednotlivé druhy vedení účetnictví hospodaření stavebního podniku. První část je zaměřena na teoretické ...
 • Zastřešení víceúčelového objektu 

  Vojta, Radek
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení víceúčelového objektu. Objekt se bude nacházet v lokalitě Třebíč. Půdorysné rozměry objektu jsou 80,6 × 54,5 m a výška objektu činí ...
 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Vondráková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá obnovou památkově chráněného objektu staré pošty v Rousínově u Vyškova a novou přístavbou k tomuto objektu. Hlavním cílem této práce bylo navržení nového funkčního využití objektu staré pošty, ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Wawreczka, Stefan
  Cílem této práce je zhotovení projektové dokumentace stavební části k provedení novostavby nadstandardního rodinného domu v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektovaná stavba je jednopodlažní ...
 • Vědecko-technický park Roztoky - technologická etapa opláštění 

  Vyplel, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy opláštění Vědecko-technického parku Roztoky. Je zde popsán celkový postup realizace provětrávané fasády. Práce obsahuje technologický předpis montáže provětrávané ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Vyhnálek, Václav
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu s kadeřnictvím pro podnikatelskou činnost. Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Na Předlískách“. Jedná se o dvoupatrový dům s částečným podsklepením ...
 • Omítky s přídavkem jemně mletého vápence 

  Žižlavský, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu přídavku vápence do vápenných omítek. Teoretická část práce se zabývá dělením omítek a jejich použitím, historií využití vápence jako kameniva v omítkářství, jeho využitím v ...
 • Zvyšování trvanlivosti cementotřískových desek pomocí povrchových úprav 

  Zrza, Ondřej
  I v moderním stavitelství se stále uplatňují materiály na bázi přírodních obnovitelných surovin. Vzhledem k jejich charakteru vykazují citlivost vůči povětrnostním vlivům, např. jde o jejich trvanlivost, objemovou stálost ...
 • Stavebně technologické řešení obvodového pláště ubytovacího zařízení ve Strážném 

  Zilvarová, Barbora
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy provádění obvodového pláště ubytovacího zařízení ve Strážném. Jedná se o obvodový plášť dřevostavby sestávající ze zateplení a finální vrstvy z modřínových palubek a zinkového ...
 • Rodinný dům 

  Zelený, David
  Bakalářská práce řeší projekt jednogeneračního rodinného domu. Jedná se o jednopodlažní podsklepený samostatně stojící dům s obytným podkrovím, který se nachází na parcele 491/85 v obci Kanice, nedaleko Brna. Stavba je ...
 • Železobetonová konstrukce hotelu 

  Zatloukal, Bohuslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitické železobetonové stropní konstrukce prvního nadzemního podlaží hotelu a vypracování projektové dokumentace daných nosných prvků. Jednotlivé nosné prvky ...
 • Jílové minerály jako plniva polymerních materiálů 

  Zaťko, Petr
  Bakalářská práce se zabývá využitím jílových minerálů jako plniv do polymerních materiálů a jejich výslednými nanokompozity na bázi polymer/jíl. V práci je rozebrán jak úvod do struktury polymerů a jílových minerálů, tak ...
 • Rodinný dům s projekční a architektonickou kanceláří 

  Wernerová, Lucie
  Projekt se týká návrhu a řešení rodinného domu s kanceláří. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 342/26, která se nachází ve městě Golčův Jeníkov. Stavba je určena pro bydlení čtyřčlenné rodiny. ...
 • Průmyslový objekt - posouzení vybraných ŽB prvků 

  Weber, Jozef
  Bakalářská práce se zabývá železobetonovou stropní konstrukcí. Jedná se o prostorový rám, který se skládá z prutových prvků orientovaných v podélném i příčném směru. V práci je proveden výpočet středního podélného průvlaku ...
 • Ekologický dům 

  Woytela, Jindřich
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu. Dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou. Dispoziční uspořádání 5+KK odpovídá návrhu pro 4 člennou rodinu. Jedná se o konstrukci ...

View more