Now showing items 127-146 of 641

 • Nabídková cena stavebního díla 

  Kovandová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídkové ceny stavebního díla. Teoretická část popisuje životní cyklus stavby, ceny ve stavebnictví, tvorbu rozpočtu a druhy zakázek. Praktická část řeší podmínky a průběh konkrétní ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Koblížek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nadstandardního rodinného domu s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím v obci Trubějov. Návrh je zpracován na úrovni projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Malík, Ivan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s jednou bytovou jednotkou, situovaným ve svažitém terénu na katastrálním území Brno Židenice. Objekt je o jednom nadzemním podlaží, částečně podsklepený prostorově otevřen ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Stiborský, Viktor
  Cílem zadaného tématu bakalářské práce ,, nadstandardní rodinný dům‘‘ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Tento dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu, jenž se nachází ve středu obce Kravaře. Stavba ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Wawreczka, Stefan
  Cílem této práce je zhotovení projektové dokumentace stavební části k provedení novostavby nadstandardního rodinného domu v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektovaná stavba je jednopodlažní ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Petrlík, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu v katastrálním území Hlinsko v Čechách. Rodinný dům je dvoupatrový a je navržen z konstrukčního ...
 • Navrhování objektů jímání podzemní vody 

  Pavel, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou jímání vody pro vodárenské účely. V první části je práce zaměřena na historii a možnosti jímání vody a také náležitostí s tím spojených. Na problematiku je nahlíženo nejen z pohledu ...
 • Návrh a posouzení lokálně podepřené desky 

  Tesař, David
  V bakalářské práci se zabývám řešením lokálně podepřené železobetonové stropní desky nad 1.NP. Pro řešení vnitřních sil je použita metoda konečných prvku. Výsledky z metody konečných prvku budou srovnány s výsledky ze ...
 • Návrh a posouzení zastřešení rekreačního objektu 

  Florek, Jozef
  Predmetom bakalárskej práce je navrhnutie a posúdenie zastrešenia prístavby k hotelovému objektu. Práca rieši tri rozličné varianty strešných konštrukcií. Pre každý variant je navrhnutá geometria a zaťaženie, na základe ...
 • Návrh a provedení diagnostiky objektu 

  Dušek, Erik
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem silničního železobetonového mostu evidenčního čísla 325-021 v Hostinném v Královéhradeckém kraji. Cílem je návrh a částečné provedení diagnostického průzkumu. Součástí ...
 • Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro seniory I 

  Hašek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a zaměření vycházkových tras určených pro seniory v lokalitě Brna. V práci budou popsány přípravné práce, samotný postup měření a následné zpracování profilů. Dále bude následovat ...
 • Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro seniory II 

  Mnich, Tomáš
  Cílem bakalářské práce Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro seniory bylo navrhnout, zaměřit a zpracovat stezky v lokalitě Brno – Lesná. Získat potřebné informace o mobilitě seniorů. Z GPS měření byly vyhotoveny ...
 • Návrh cykloturistické trasy v úseku Bumbálka – Hluchajka 

  Masnicová, Alžbeta
  Cieľom bakalárskej práce je návrh cykloturistickej trasy v úseku Bumbálka – Hluchanka. Cyklotrasa prechádza po hrebeni Beskyd a Turzovskej vrchoviny a spája turistické oblasti v katastrálnom území obcí Makov, Vysoká nad ...
 • Návrh dřevěné konstrukce zastřešení nádraží v Brně 

  Sikorová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení nádraží v Brně. Příčnou vazbou je trojkloubový příhradový oblouk z lepeného lamelového dřeva o rozpětí L=70,0m a výšce h=11,7m. Oblouky jsou kloubově ...
 • Návrh jeřábových drah ve výrobní hale 

  Lobreis, Jan
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení ocelových jeřábových drah pro dva samostatné jeřáby, a to o nosnosti 20 t, resp. 50/12,5 t. Hlavní nosník jeřábových drah je navržen jako svařovaný jednoose symetrický I průřez doplněný ...
 • Návrh lávky přes vlečku 

  Mertová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je návrh nové lávky pro pěší vedoucí přes vlečku namísto stávajícího železobetonového nadchodu v areálu cementárny v Mokré u Brna. Lávka slouží k převedení pěší dopravy přes zmíněnou železniční ...
 • Návrh mostní opěry silničního mostu přes dálnici D1 u Kurovic 

  Ponížil, Cyril
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostní opěry nadjezdu nad dálnicí R 55 na trase Hulín – Skalka. Nadjezd leží mezi Tlumačovem a Kurovicema. Práce zahrnuje geologickou a geomorfologickou klasifikaci lokality, ...
 • Návrh obytné zóny v obci Pustiměř 

  Drnovský, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Pustiměř. Na poli jsou navrženy nové pozemní komunikace, rozvrženy stavební parcely a také vyřešena statická doprava. V rámci práce byly navrženy tři varianty, jedna byla ...
 • Návrh obytné zóny v obci Sloup 

  Kocman, Jan
  Bakalářská práce zpracovává problematiku návrhu obytné zóny v severní části obce Sloup v Moravském krasu. Byly zpracovány 4 varianty, pro které byly vyhotoveny výkresy situace a situace dopravního značení. Výkres vzorových ...
 • Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část ...