Now showing items 490-509 of 641

 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Lukeš, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu polohopisného a výškopisného plánu v Moravském krasu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu metodou tachymetrie s důrazem na zaměření krasových jevů v lokalitě. ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Hájek, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením účelové mapy v lokalitě u obce Babice nad Svitavou. Jedná se o zaměření krasových jevů, vstupů do jeskyň a daného okolí. Účelová mapa je vyhotovena v měřítku 1:500, souřadném systému ...
 • Technické prostředky pro lokalizaci skrytých úniků na vodovodní síti 

  Hordějčuková, Ivana
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a informace o ztrátách vody ve vodovodní síti. Metody a zařízení pro lokalizaci skrytých úniků vody. Dále jsou vypsány vybrané přístroje, u kterých jsou uvedeny základní parametry ...
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby "Vinařství" 

  Staněk, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je technologická etapa hrubé spodní stavby vinařství. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis zvolených prací, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby - Sportovně relaxační centrum Nová Paka 

  Malina, Marek
  Předmětem bakalářské práce je etapa hrubé vrchní stavby Sportovně relaxačního centra v Nové Pace, která obsahuje čtyři rozdílné technologické postupy provádění. Je to zdění svislých nosných i nenosných konstrukcí, ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby administrativní budovy 

  Radmil, Aleš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby administrativní budovy a výrobního závodu v obci Bzenec-kolonie. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická hlediska ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu 

  Mičegová, Jana
  Predmetom tejto bakalárskej práce je stavebne- technologické riešenie hrubej hornej stavby bytového domu Brno v obci Tvarožná. Táto práca obsahuje technologický predpis pre murovanie a pre monolitické stropy, technickú ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu ve Znojmě 

  Náprava, Lukáš
  Bakalářská práce obsahuje řešení dvou hlavních technologických etap hrubé vrchní stavby bytového domu. Obsahem jsou svislé zděné konstrukce a monolitická konstrukce stropu. Dále je součástí položkový rozpočet, časový plán, ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby montovaného domu 

  Stehlík, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provádění hrubé horní stavby na novostavbě rodinného domu v Bílkovicích nad Svitavou. Obsahem jsou technické zprávy, situace stavby a zařízení staveniště, technologické předpisy, ...
 • Technologická etapa opláštění halového objektu společnosti SONNENTOR 

  Trochta, Ondřej
  Práce se zabývá technologickou etapou opláštění budovy. Specifikuje technologické předpisy na 3 druhy opláštění. Prvním typem jsou sendvičové panely KINGSPAN, druhým typem je dřevěný obklad na sendvičových panelech a třetím ...
 • Technologická etapa spodní stavby obchodního domu 

  Touška, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé spodní stavby nákupního centra v obci Němčice N/H. Tato práce obsahuje celkový postup provedení všech prací hrubé spodní stavby, počínaje výkopových prací a ...
 • Technologie plovoucích ostrovů pro čištění odpadních vod 

  Kohut, Rafael
  Důležitost správného zacházení s vodou dokonale popisuje Evropská vodní charta. Avšak s narůstajícím počtem lidí na Zemi a vodou jako nejdůležitější surovinou všech průmyslových a zemědělských odvětví je ohrožena její ...
 • Teplovzdušné větrání bytového domu 

  Viktorin, Michal
  Bakalářské práce je rozdělena do třech částí teoretické, výpočtové a projektové. Teoretická část práce je zaměřena na systémy zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice pomocí regeneračních výměníků. Výpočtová a projektová ...
 • Teplovzdušné vytápění tělocvičny 

  Janková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro dva vybrané prostory, tělocvičnu a její hygienické zázemí, tak aby byly splněny funkční, hygienické a provozní požadavky na mikroklima sportovních ...
 • Trámový most přes řeku Moravu 

  Pidima, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu o jednom poli na komunikaci II/446 přes řeku Moravu v obci Hanušovice. Byly zpracovány tři studie, z kterých byla vybrána varianta dodatečně předpjatého dvoutrámu. Statický ...
 • Trigonometrický bod "Strom" (Ostrá Horka) - historie, součastnost 

  Pipková Rozkošná, Miroslava
  Moje bakalářská práce na téma trigonometrický bod - Strom se zabývá historií a současností tohoto bodu, měřickými pracemi, které na tomto bodě provedl J. Liesganig a pozdější kontrolní měření. V praktické části popisuji ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Malý, Jan
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce trojlodního skladového objektu. Šířka bočních lodí je 12 metrů a šířka hlavní lodi je 24 metrů. Délka skladového objektu je 60 metrů. Výška objektu je ...
 • Trysková injektáž 

  Kubín, Tomáš
  Cílem této práce je popsat tryskovou injektáž. Jsou zde vymezeny základní metody zlepšování zemin a shrnuty možnosti využití tryskové injektáže. Dále se práce zaměřuje na konkrétní stavby a rekonstrukce v Brně, kde byla ...
 • Turistická chata pod Kozlenou 

  Lukeš, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh Horské chaty pod Kozlenou v obci Staré Hamry. Objekt je umístěn na svažité parcele nacházející se pod travnatým hřebenem v turisticky atraktivní oblasti Moravskoslezských Beskyd. Řešený ...
 • Tvorba modelu budovy 

  Řehořová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením budov v aeálu Fakulty stavební Vysokého Učení Technického v Brně a následnou tvorbou digitálního 3D modelu v grafickém rozhraní SketchUp. Výsledkem je generalizovaný prostorový ...