Now showing items 1-1 of 1

  • Křižovatka II/448 a II/449 u Drahanovic 

    Stejskal, Filip
    Bakalářská práce se zabývá úpravou křižovatky silnic II/448 a II/449 v Drahanovicích. Jedná se o neřízenou, průsečnou křižovatku, kde není dodržena psychologická jistota řidiče. Cílem bakalářské práce je zvýšení bezpečnosti ...