Show simple item record

Family house with a design agency

dc.contributor.advisorDrobeček, Davidcs
dc.contributor.authorSlechan, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:17:55Z
dc.date.available2025-06-16cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSLECHAN, O. Rodinný dům s projekční kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other87956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42141
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu s projekční kanceláří ve městě Boskovice. Objekt je umístěn v klidné lokalitě na konci zástavby v mírně svažitém terénu v souladu s regulačním plánem města. Navržená dispozice je vytvořena pro bydlení čtyřčlenné rodiny a projekční kancelář pro majitele objektu, jako místo výkonu jeho profese. Jedná se o stavbu s částečným podsklepením a dvěma nadzemními podlažími. Založení objektu je řešeno na monolitických základových pasech. Konstrukční systém podsklepené části tvoří prvky ze ztraceného bednění BEST a nadzemní část je zděná ze systému POROTHERM s kontaktním zateplením. Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska. Větší část objektu je zastřešená sedlovou střechou z dřevěných vazníků a menší část je zastřešena plochou střechou, která je řešena jako terasa. Součástí objektu je dvojgaráž s dílnou.cs
dc.description.abstractThe subject of the Bachelor's thesis is the design and the preparation of project documentation of the family house with a design offices in the town of Boskovice. The object is placed in a quiet location at the end of the area in a slightly sloping terrain, in accordance with the regulatory plan of the city. The proposed layout is created for the housing of four families and the design office for the owner of the object, as the place of performance of his profession. It is a building with a partial bricked Foundation and two floors above the ground. The establishment of the object is solved on monolithic base passports. The basement part of the structural system consists of elements from the lost formwork BEST and the superstructure is of brick system POROTHERM contact thermal insulation. Ceiling structure reinforced concrete plate. The greater part of the building is roofed by a gable roof of wooden trusses and the smaller part is covered with a flat roof, which is designed as a terrace. Part of the object is a double garage with workshop.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectRodinný dům s projekční kancelářícs
dc.subjectčástečně podsklepenýcs
dc.subjectztracené bedněnícs
dc.subjectzděnýcs
dc.subjectdřevěný vazníkcs
dc.subjectplochá střecha.cs
dc.subjectFamily house with design officesen
dc.subjectpartially basementen
dc.subjectlost formworken
dc.subjectbricken
dc.subjectwooden trussen
dc.subjectflat roof.en
dc.titleRodinný dům s projekční kancelářícs
dc.title.alternativeFamily house with a design agencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-07-14-09:42:14cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid87956en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:04:35en
sync.item.modts2019.05.18 06:20:43en
dc.contributor.refereeBečica, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record