Show simple item record

Solutions and variability of vertical filters

dc.contributor.advisorKriška-Dunajský, Michalcs
dc.contributor.authorRoupec, Ladislavcs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:04:28Z
dc.date.available2020-03-11T08:04:28Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationROUPEC, L. Řešení a uspořádání vertikálních kořenových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other87917cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42160
dc.description.abstractPráce se zabývá inovativním technickým řešením vertikálních skrápěných filtračních systémů, řazených do kategorie přírodní způsoby čištění vod. Samotné vertikální filtry pro kořenové čistírny zažívají v současné době rozmach zejména díky projektu MPO s pracovním názvem Biostream, v rámci kterého jsou vertikální systémy testovány na kořenové čistírně v obci Kotenčice (zapojeno v poloprovozních podmínkách). Výsledky ukazují zvýšené odstraňování amoniakálního dusíku a vysoké účinnosti v odbourání organického znečištění BSK5 a CHSKCr. Nicméně praxe může v budoucnu požadovat ještě vyšší účinnosti, které lze řešit drobnými technickými inovacemi a úpravami. V souvislosti s nuceným provzdušňováním vertikálních filtrů je zpracována metodická část bakalářské práce, finálním výsledkem práce je několik regresních rovnic, pomocí nichž je možné stanovit vnos kyslíku do systému při daných vstupních parametrech (velikost filtru, průtok vody, průtok vzduchu, apod.). Výsledky jsou pro vědní obor velice přínosné, protože danou problematikou se v takovém měřítku v současné době nezabývá žádná dostupná literatura.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with innovative technical solution of vertical trickle filter systems, which are categorized into the category of natural ways thow to clean water. The actual vertical filters for root cleaners are currently experiencing a boom thanks to the MPO project with the working title Biostream, within which are vertical root systems tested on root cleaner in the village of Kotenčice (involved in pilot conditions). The results show an increased removal of ammonia nitrogen and high efficiency in the elimination of organic pollution BSK5 and CHSKCr. However, the practice may in the future require even higher efficiency that can be solved by small technical innovations and modifications. In connection with the forced aeration of vertical filters is elaborated the methodological part of the thesis, the final result of the work is several regression equations using which it is possible to determine the input of oxygen into the system at a given input parameters (filter size, water flow, air flow, etc.). The results are very useful for a scientific branch because there is not so much available literature for this topic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKořenová čistírnacs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectvertikální filtrcs
dc.subjectCHSKCrcs
dc.subjectN-NH4cs
dc.subjectčistící účinnostcs
dc.subjectfiltrační systémcs
dc.subjectConstructed wetlanden
dc.subjectwaste wateren
dc.subjectvertical filteren
dc.subjectCHSKCren
dc.subjectN-NH4en
dc.subjectcleaning efficiencyen
dc.subjectfiltering systemen
dc.titleŘešení a uspořádání vertikálních kořenových filtrůcs
dc.title.alternativeSolutions and variability of vertical filtersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-07-14-09:42:11cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid87917en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:09:55en
sync.item.modts2021.11.22 21:33:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHyánková, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record