Show simple item record

Modern Art Gallery Brno

dc.contributor.advisorOdvárka, Antoníncs
dc.contributor.advisorKrálová, Zuzanacs
dc.contributor.authorVrána, Adamcs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:05:06Z
dc.date.available2020-03-11T08:05:06Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVRÁNA, A. Galerie moderního umění Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other88090cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42195
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG32. Tématem práce je Galerie moderního umění Brno. Umístění stavby je situováno na Kraví hoře, Veveří, Brno – město. Galerie spolu s objekty kavárny a ateliéry jsou osazeny v parku, který navazuje na park Kraví hory. V okolí stavby se dále nachází hvězdárna, sportoviště, zahrádkářské kolonie, bazén a koupaliště. Stavba je umístěna ve svažitém terénu směrem na jihovýchod. Architektonické řešení vychází z prolnutí cest, které spojují vrcholy pozemku. Ty ohraničují území objektu, na kterém je budova zasazena, galerie doplňuje kavárna. Půdorys galerie je nepravidelný šestiúhelník, o rozměrech 41,23 a 27 m. Obě stavby jsou hmotově netradičně pojaty. Materiálovým řešením je kombinace betonu, oceli a skla. Nosný systém galerie je po obvodu tvořen železobetonovou zdí se zavěšenou cortenovou fasádou a vnitřní nosný systém je skeletový z železobetonových sloupů. Galerie je dvoupodlažní a kavárna jednopodlažní. Vstup do galerie je zdůrazněn prosklenou stěnou. Vnitřek galerie je tvořen proskleným atriem. Střecha je na obou objektech plochá. Fasádu kavárny tvoří z části pohledový beton a z části prosklení.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis was to create the individual degrees of project documentation – documentation for building permit and building design documentation on the basis of the study, processed in the subject AG32. The theme of the work is the modern art gallery in Brno. Location of the building is located at Kraví Hora, Veveří, Brno – the city. The Gallery, along with cafes and studios are fitted in the Park, which builds on the park Kraví hora. In and around buildings located on the Observatory, sports, gardening and swimming pool. The building is located on a sloping terrain towards the Southeast. The architectural solution comes from the blending of the paths that connect the vertices of the land. Those around the territory of the object on which the building is locked, the Gallery completes the Café. The floor plan of the Gallery is an irregular Hexagon, with dimensions of 41,23 and 27 m. Both buildings are buildings of unconventionally conceived. Material solution is a combination of concrete, steel and glass. Supporting system of the Gallery is along the perimeter formed by reinforced concrete walls with hanging corten facade and internal carrier system is the skeleton of reinforced concrete columns. The gallery is a two-floor deck and the Cafe is one-floor deck. Entry to the Gallery is accentuated by a glass wall. The Interior of the Gallery is formed by a glazed Atrium. The roof is flat on both objects. The facade of the Cafe is part of the exposed concrete and part of the glazing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGaleriecs
dc.subjectmodernícs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectparkcs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectcortencs
dc.subjectsklocs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectvýstavycs
dc.subjectosvětacs
dc.subjectparkcs
dc.subjectGallery of modern arten
dc.subjectconcreteen
dc.subjectparken
dc.subjectcafeen
dc.subjectcortenen
dc.subjectglassen
dc.subjectcultureen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectexhibitionen
dc.subjecteducationen
dc.subjectparken
dc.titleGalerie moderního umění Brnocs
dc.title.alternativeModern Art Gallery Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-09cs
dcterms.modified2015-07-14-09:42:27cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88090en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:12:45en
sync.item.modts2020.03.30 12:34:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTeplý, Vladimírcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record