Show simple item record

Study of reflectance of materials for construction surface treatment

dc.contributor.advisorŠťastník, Stanislavcs
dc.contributor.authorRauchfussová, Karolínacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:08:19Z
dc.date.available2020-03-11T08:08:19Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRAUCHFUSSOVÁ, K. Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other87911cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42515
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studiem vlastností progresivních tepelně izolačních termoreflexních fóliových izolací. V práci je popsán transportní mechanismus tepelné energie strukturou termoreflexních izolantů, jejich fyzikální vlastnosti a porovnání s konvenčními tepelnými izolanty. Dále je zde znázorněno využití termoreflexních izolací v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů, především jde o optimální způsob zabudování do stavby. Praktická část je věnována proměření reflektancí vzorků hliníkových fólií a sestavení měřicí skříně HOT BOX.cs
dc.description.abstractPresented work deals with the study of properties of the progressive heat-reflecting foil thermal insulating materials. The work describes the transport mechanism of thermal energy through the structure of heat-reflecting materials, physical properties are compared with conventional thermal insulating materials. It is also shown here the main applications of these materials are in the field of low-energy and passive houses, especially in terms of the optimal method of incorporating in the building. The practical part is devoted to measuring of reflectance was made and then the measuring device HOT BOX was assembled.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPasivní domycs
dc.subjectnízkoenergetické domycs
dc.subjectreferenční budovacs
dc.subjecttepelné izolacecs
dc.subjectšíření teplacs
dc.subjectsoučinitel tepelné vodivostics
dc.subjecttermoreflexní fóliové izolacecs
dc.subjectemisivitacs
dc.subjectreflektancecs
dc.subjectfyzikální vlastnostics
dc.subjectHot Box.cs
dc.subjectPassive housesen
dc.subjectlow energy housesen
dc.subjectreference buildingen
dc.subjectthermal insulationen
dc.subjectheat diffusionen
dc.subjectcoefficient thermal conductivityen
dc.subjectthermoreflect foil insulationen
dc.subjectemissivityen
dc.subjectreflectanceen
dc.subjectphysical propertiesen
dc.subjectHot Box.en
dc.titleStudium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcícs
dc.title.alternativeStudy of reflectance of materials for construction surface treatmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-07-14-09:42:11cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid87911en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:03:02en
sync.item.modts2021.11.12 08:54:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠot, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record