Show simple item record

Numerical modeling of behavior of a particle composite with crosslinked polymer matrix

dc.contributor.advisorNáhlík, Lubošcs
dc.contributor.authorMáša, Bohuslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:37:54Z
dc.date.available2018-10-21T16:37:54Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMÁŠA, B. Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other34023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4260
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením makroskopického chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí zatíženého tahem. Hlavním cílem práce je určení mechanických vlastností kompozitu při tahovém zatížení za pomocí numerických metod (zejména metody konečných prvků). Vyšetřovaný kompozit je složen z matrice v kaučukovitém stavu a z tuhých částic na bázi oxidu hliníku (Al2O3). Hyperelastické vlastnosti matrice byly popsány pomocí Mooney-Rivlinova modelu materiálu. V úvahu byly brány různé konfigurace rozmístění částic, jejich odlišný tvar, orientace a rozlišné objemové množství, pro něž byly vytvořeny numerické modely, přičemž bylo vzato do úvahy také porušování matrice kompozitu. Výsledky výpočtů jsou porovnány s experimentálními daty, přičemž byla konstatována dobrá shoda mezi numerickými modely s porušováním matrice a experimentálními daty.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with the determination of macroscopic behavior of a particulate composite with cross-linked polymer matrix under tensile load. The main focus of thesis is estimation of mechanical properties of a composite loaded by tensile loading using numerical methods (especially finite elements method). Investigated composite is composed of matrix in a rubbery state filled by alumina-based particles (Al2O3). Hyperelastic properties of the matrix have been modeled by the Mooney-Rivlin material model. Different compositions of particles, their different shape, orientation and different volume fractions have been considered. For all these characteristics of composite numerical models have been developed. The damage mechanisms of the matrix have also been taken into account. Results of numerical analyses have been compared with experimental data and good agreement between numerical models with damage mechanisms of matrix and experimental data has been found.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsesíťovaný polymercs
dc.subjectčásticový kompozitcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjecthyperelasticitacs
dc.subjectMooney-Rivlincs
dc.subjectcross-linked polymeren
dc.subjectparticulate compositeen
dc.subjectFEMen
dc.subjecthyperelasticityen
dc.subjectMooney-Rivlinen
dc.titleNumerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricícs
dc.title.alternativeNumerical modeling of behavior of a particle composite with crosslinked polymer matrixen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:35cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:26:24en
sync.item.modts2021.11.12 14:15:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠevčík, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant obhajoval svoji DP cca 16min. Po té odpovídal na otázky oponenta a dalších členů komise. Bez problémů reagoval i na doplňující otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record