Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza chování konstrukce trativodu z hlediska odvodnění 

  Navrátil, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016-01-28)
  Příspěvek popisuje konstrukci zkušebního zařízení, které bylo vytvořeno za účelem zjištění chování a faktorů ovlivňujících trativodní konstrukci z hlediska odvodnění. Dále zjednodušeně popisuje způsob simulace umělého deště ...
 • Assessment of dynamic parameters of rail fastening 

  Smutný, Jaroslav; Pazdera, Luboš; Tomandl, Vladimír; Seelmann, Herbert (University of Zilina, 2016-08-15)
  The paper is devoted to the analysis and comparison of the dynamic parameters of the rail fastening used in a standard way in the core railway network of the Czech Republic, i.e. the elastic rail fastening Vossloh W 14 and ...
 • Assessment of rail long-pitch corrugation 

  Valehrach, Jan; Guziur, Petr; Říha, Tomáš; Plášek, Otto (IOP Publishing, 2017-09-20)
  The paper focuses on defects of the running surface of the rail, namely the rail corrugation defect and specifically long-pitch corrugation in curves of small radii. These defects cause a shorter life of the rails, greater ...
 • The Comparison of Dynamic Effects Acting in the Common Crossing and Switch Unit of a Turnout 

  Smutný, Jaroslav; Janoštík, Dušan; Nohál, Viktor (University of Zilina, 2022-07-04)
  The paper presents an analysis and comparison of selected dynamic parameters in the common crossing and switch unit of a railway turnout. The paper includes a description of the measurement methodology, the report of ...
 • Design parameters of buffer stops 

  Guziur, Petr (Czech Technical University in Prague, 2016-10-30)
  Paper discuses reasons of building buffer stops and situations that may occur in railway station leading to build safety tracks. Also discusses parameters of buffer stops that enter its design, such as collision speed and ...
 • Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method 

  Pazdera, Luboš; Topolář, Libor; Mikulášek, Karel; Smutný, Jaroslav; Hoduláková, Michaela; Chobola, Zdeněk; Seelmann, Herbert (EDP Sciences – Web of Conferences, 2017-05-24)
  The response to fire of concrete structural members depends on the thermal, mechanical, and deformation properties of concrete. These properties vary significantly with temperature depending on the composition and ...
 • Friction buffer stop design 

  Guziur, Petr (Czech Technical University in Prague, 2017-09-01)
  Friction buffer stops are the favoured construction of buffer stop, mainly due to its high resistance and variety of layout. Last but not least is its manner of deceleration induced upon impact and during the braking what ...
 • Kvalita geometrie koleje v čase 

  Dušek, Erik (ECON publishing, 2020-01-23)
  Geometrické parametry kolejí se měří různými typy diagnostických prostředků, které se od sebe liší především zatížením, kterým během měření působí na železniční trať. Měření jednotlivých parametrů probíhá buď kontaktně, ...
 • Kvalita koleje v průběhu času 

  Dušek, Erik (ECON publishing, s.r.o., 2018-01-25)
  Článek se zabývá možnostmi zkoumání vývoje kvality koleje v průběhu času. Kvalita koleje se hodnotí podle hodnot jednotlivých geometrických parametrů koleje. Kolej se hodnotí buď úsekově, nebo lokálně. Při lokálním způsobu ...
 • Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation 

  Valehrach, Jan; Šmíd, Jaroslav (Czech Technical University in Prague, 2016-05-04)
  The focus of this paper lies on monitoring of the track sections with rail corrugations caused by wheel sliding. Short waves on the running surface of the rail head on low rail are typical for this defect. Long-pitch ...
 • Neural Network-Based Train Identification in Railway Switches and Crossings Using Accelerometer Data 

  Krč, Rostislav; Podroužek, Jan; Kratochvílová, Martina; Vukušič, Ivan; Plášek, Otto (Hindawi, 2020-11-24)
  This paper aims to analyse possibilities of train type identification in railway switches and crossings (S&C) based on accelerometer data by using contemporary machine learning methods such as neural networks. That is a ...
 • Nondestructive Testing of Advanced Concrete Structure during Lifetime 

  Pazdera, Luboš; Topolář, Libor; Smutný, Jaroslav; Timčaková, Kristýna (Hindawi Publishing Corporation, 2015-07-08)
  The paper reports on measurements and analysis of the measurements during hardening and drying of specimens using selected acoustic nondestructive testing techniques. An integrated approach was created for better understanding ...
 • Programování příčných řezů železniční trati 

  Dušek, Erik (České vysoké učení technické v Praze, 2020-09-16)
  Programy pro kreslení příčných řezů železniční trati mají za úkol snížit množství repetitivní práce, při níž hrozí vznik zbytečných chyb. Jejich výhodou je možnost opakovaného kreslení příčných řezů a následná optimalizace ...
 • Quality of the Track Geometry Progress 

  Dušek, Erik (TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, 2018-04-26)
  Track geometry tends to deteriorate over time under the influence of traffic load. This means that the track tamping needs to be carried out when the track geometry exceeds defined limits. Better understanding of this ...
 • Sensitivity enriched multi-criterion decision making process for novel railway switches and crossings - a case study 

  Boghani, Hitesh C.; Ambur, Ramakrishnan; Blumenfeld, Marcelo; Saade, Louis; Goodall, Roger M.; Ward, Christopher P.; Plášek, Otto; Gofton, Neil; Morata, Miquel; Roberts, Clive; Dixon, Roger (Springer, 2021-01-26)
  Background: Despite their important role in railway operations, switches and crossings (S&C) have changed little since their conception over a century ago. It stands now that the existing designs for S&C are reaching their ...
 • Systémové zpracování studie konstrukce trativodu 

  Navrátil, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015-01-29)
  Aby při návrhu konstrukce trativodu nedošlo k promísení zásypu trativodní rýhy s materiálem zemního tělesa a konstrukční vrstvy, musí být dle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek splněno filtrační kritérium. Článek se zabývá ...
 • Train Type Identification at S&C 

  Kratochvílová, Martina; Podroužek, Jan; Apeltauer, Jiří; Vukušič, Ivan; Plášek, Otto (Hindawi, 2020-11-24)
  The presented paper concerns the development of condition monitoring system for railroad switches and crossings that utilizes vibration data. Successful utilization of such system requires a robust and efficient train type ...
 • Under Sleeper Pads in Switches & Crossings 

  Plášek, Otto; Hruzíková, Miroslava (IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017-09-21)
  Under sleeper pads (USPs) have been installed in the Czech railway lines since 2007 into two trial sections in switches and crossings and in a trial section with the aim to reduce rail pitch corrugation. The basic motivation ...
 • The use of the Hilbert Huang transformation in the testing of railway structures 

  Smutný, Jaroslav; Janoštík, Dušan; Nohál, Viktor (Studio D - akustika, 2021-09-29)
  The aim of the paper is to introduce a less used method for the evaluation of non-stationary and especially transient phenomena in railway structures to the wider professional public. This method may find wide application ...
 • Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening 

  Topolář, Libor; Pazdera, Luboš; Kucharczyková, Barbara; Smutný, Jaroslav; Mikulášek, Karel (MDPI AG, 2017-04-28)
  Cement-based composites belong among the basic building materials used in civil engineering. Their properties are given not only by their composition but also by their behaviour after mixing as well as by the methods of ...