Now showing items 1-20 of 154

 • Aktuální problematika špatného stavu pneumatik v evropě 

  von Glasner, Egon-Christian (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Following items will be discussed: 1. The demands of the European Union to cancel all prescriptions of tyres for road vehicles and their consequences 2. Not suitable tyre characteristics and their negative influence on the ...
 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • Aktuální přístup státu k výkonu znalecké činnosti – významná součást analýzy v rámci standardizace celoživotního vzdělávání znalců 

  Pivoňková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Autorka se v příspěvku zabývá aktuální tématikou znalecké činnosti z pohledu porovnání současného, tedy výchozího stavu (zákon č. 36/1967 Sb., vyhláška č. 37/1967 Sb.), jakožto právními předpisy, které upravují znaleckou ...
 • Alternativní metoda stanovení hodnoty koeficientu k6 pro oceňování budov 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja; Vlček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  One of the methods that are currently used to determine the estimated value of the forensic expert in the real estate industry (focusing on the economy, real estate prices and estimates), the comparative method. In this ...
 • Analýza aktuálních legislativních změn v hodnocení technického stavu vozidel a souvisejícich změn v dopravě 

  Novotný, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tato práce je určena především soudním znalcům, STK technikům, kontrolním orgánům a všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích. Pří analýze technického stavu nákladních vozidel je vycházeno z technických požadavků, ...
 • Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem 

  Schejbalová, Zuzana; Lenková, Alžběta; Mičunek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Bezpečnost chodců a cyklistů je zcela opodstatněně zdůrazňována především z hlediska prevence. Příspěvek se proto zabývá analýzou biomechanické zátěže působící na dětského cyklistu při konfiguraci typické pro náhlé vjetí ...
 • Analýza chladnutí motoru 

  Schmidt, Drahomír; Rozlivka, Tomáš; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento článek se zabývá informacemi o dopravních nehodách. Zvláště se zaměřuje na fingované dopravní nehody a pojistné podvody a představuje metodu měření chladnutí motoru jako způsob k odhalování této trestné činnosti.
 • Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Analýza indexu konstrukce a vybavení rodinných domů u porovnávací metody uvedené v oceňovacích předpisech 

  Karabec, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Porovnávací metoda dle oceňovacích předpisů je používána od roku 2009 a do současnosti doznala nepatrných změn. Metoda nebyla dosud podrobena hlubší analýze. Článek si klade za cíl analyzovat index konstrukce a vybavení ...
 • Analýza pojmů náhle x nenáhle pomocí experimentu 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper deals with the measurement for determining the boundaries of sudden change speed. The introduction briefly describes the current status of this issue in forensic engineering. Methods of measurements is based on ...
 • Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně 

  Novotný, Miloslav; Šuhajda, Karel; Sobotka, Jindřich; Petříček, Tomáš; Gintar, Jan; Plachý, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V článku je popsán problém rekonstrukce ploché střechy na objektu rodinného domu v Brně. Sklon střechy je přibližně 2,5%, hlavní hydroizolace byla provedena z asfaltových pásů. Požadavek stavebníka bylo střechu dodatečně ...
 • Analýza účinků a rizik odražených střel pistolového náboje 

  Juříček, Ludvík; Moravanský, Norbert; Rekeň, Viktor (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The authors analyse the ricochet bullet effect on biological model of swine leg. The experiment simulates the real professional Slovak police action using the ammunition of 9 mm (type 82) in the municipal city zones. The ...
 • Analýza vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá analýzou vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu a jeho právními aspekty. Zvýšená pozornost je věnována judikátům Nejvyššího správního soudu, které významně ovlivňují aplikaci práva. ...
 • Analýza významných zahraničních metod pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech 

  Šafránek, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Škody zvěří na lesních porostech jsou aktuálním a často diskutovaným problémem. Hodnocení a vyčíslování těchto škod je v České republice legislativně zakotveno v zákoně č. 449/2001 Sb. o myslivosti a ve vyhlášce č. 55/1999 ...
 • Aplikace obrazových dat na příkladech znaleckých posudků z oboru forenzní ekotechniky: les a dřeviny a dalších projektů zabývajících se ohodnocením trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tématem tohoto příspěvku je porovnání využití leteckých snímků v dosavadní praxi soudních znalců v oboru Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld) s možnostmi, které nabízí současné technologie zpracování obrazových dat. ...
 • Architektura, budova, prostředí a jejich interakce v závislosti na optimální požadavky na budovy 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Nákladově optimální úroveň požadavků budov je jedním z důležitých hodnotících faktorů budov. Odborný článek zkoumá aplikaci již známých principů nízkoenergetického stavění ve vztahu energetické náročnosti budovy z hlediska ...
 • Aspekty ocenění věcných břemen vyvolaných stavbami technické infrastruktury 

  Hába, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Trasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. ...
 • Automobilové černé skříňky – problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost 

  Lenková, Alžběta; Schmidt, Drahomír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Na českém i světovém trhu roste množství záznamových zařízení, které se dají nazvat černými skříňkami pro nezávislou instalaci do osobních či nákladních automobilů. Kromě základní dynamiky sledují polohu automobilu pomocí ...
 • Bezpečnost cyklistů v silničním provozu 

  Křenek, Jan; Michalský, Stanislav; Semmler, Petr; Juza, Jiří; Frič, Jindřich (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
 • Bezpečnosť cestnej dopravy so zameraním na železničné priecestia v slovenskej republike 

  Monoši, Mikuláš; Ballay, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The assessment of the current situation in the Slovak Republic in the field of road transport. Analysis of accident statistics on highways, state roads and railway crossings in Slovakia. Analysis of selected accidents on ...