Název: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015

Sestavili: Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno
Vyšlo: Leden 2015
Vydání: první
ISBN: 978-80-214-5100-1

Recent Submissions

 • Česká znalecká činnost nevzkvétá 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The article discusses the current state of expert activities in the Czech Republic. The author tries through article to highlight some systemic deficiencies and, in most cases, trying to find possible ways of solution.
 • Povinné celoživotní vzdělávání znalců 

  Pivoňková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  In her thesis, the author deals with the issue of lifelong learning of experts with the aim of creating a uniform education system (hereafter called UES). It will be possible to use UES in all expert fields, branches and ...
 • Používání pojmů cena a hodnota při oceňování majetku 

  Kledus, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Article deals with the analysis of problem, which has been existing since 1989 under conditions of the Czech Republic. After ages of communism, the Czech Republic started to integrate to European Union and wider European ...
 • Systémový přístup k hodnocení rozsahu škod na životním prostředí z pohledu rizikového inženýrství 

  Schüllerová, Barbora; Adamec, Vladimír; Tragan, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Road accidents have resulted not only in loss of human life, health and material damage, but also in the environmental damages caused by leaks of operating fluids or transported hazardous substances. Determining the severity ...
 • Možnosti získavania kompetencií ako predpoklad efektívneho riadenia rizík 

  Sinay, Juraj; Vargová, Slavomíra (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  New approaches in the safety management systems in all of its forms require that every person was aware of this risk, with which he must live, both in the workplace as well as in daily life. It is important even at the ...
 • Řízení rizik zacílené na zajištění bezpečnosti složitých kritických objektů 

  Procházková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Critical facilities are complex technological facilities and infrastructures that are important for human lives in the present world, namely at normal, abnormal and critical conditions. The work contains recent advanced ...
 • Některé charakteristické rysy bezpečné společnosti, její možná rizika a hrozby 

  Novák, Jaromír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Safety is essential condition of existence and development of society. Society consists of many systems and subsystems. Complexity of their behavior and their manageability is harder and harder. Scientific and technical ...
 • Zkušenosti s využitím metod analýzy rizika pro práci znalce 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Expert witness work requires the use of sophisticated methods and procedures in an effort to achieve a result. That objective is build conclusions of the report and answer any questions the court or the police. For this ...
 • Analýza účinků a rizik odražených střel pistolového náboje 

  Juříček, Ludvík; Moravanský, Norbert; Rekeň, Viktor (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The authors analyse the ricochet bullet effect on biological model of swine leg. The experiment simulates the real professional Slovak police action using the ammunition of 9 mm (type 82) in the municipal city zones. The ...
 • Použití epidemiologických dat při odhadu míry rizika karcinogenity a pincip předběžné bezpečnosti 

  Bencko, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The traditional approaches and study designs in cancer epidemiology have not been very successful in identifying and evaluating adequately the potential risk and/or protective factors associated with the disease. The main ...
 • Metódy vyšetrovania sklonu k samovznieteniu tuhých materiálov zmáčaných kvapalinami 

  Hrušovský, Ivan; Balog, Karol; Martinka, Jozef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  If a solid material of large surface area is contaminated with a liquid with a propensity to low-temperature thermal oxidation (most often oil high in unsaturated fatty acids), under certain conditions it can self-ignite. ...
 • Využití dálkového průzkumu země (dpz) při řešení problematiky neoprávněného kácení trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina; Hájek, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  It is possible to use remote sensing data for Forensic Ecotechnique: Forest and Trees expert’s assessment processing. The image data from some satellites are free on line at present time. Also electromagnetic bands numerical ...
 • Možnosti zjišťování výše škod zvěří okusem v uměle založených lesních porostech 

  Šafránek, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Procedure for determination of input data in areas damaged by game grazing for the purpose of calculating the amount of damage caused by wild game according to Decree no. 55/1999 Coll. is not standardized. The article deals ...
 • Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The paper deals with the issue of landscape character within the expert opinions typology of Forensic ecotechnique: forest and trees. Expert opinions regarding landscape character are classified according to the character ...
 • Možnosti nedestruktivní diagnostiky ETICS 

  Zvěřina, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Article deals with possibilities of nondestructive diagnostics of exthernal thermal inulation systems (ETICS) and compares possibilities of 3 used and researched methods. Infrared thermography, which is one of most used ...
 • Problematika nádržkových splachovačů z pohledu tepelně vlhkostního 

  Vlach, František; Gabzdyl, Milan; Deutsch, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The current theme of civil engineering is energy saving building and wholesomeness of internal spaces. This article deals with illustration the thermal processes in the tank flush. Part of the text contain measurement that ...
 • Alternativní metoda stanovení hodnoty koeficientu k6 pro oceňování budov 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja; Vlček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  One of the methods that are currently used to determine the estimated value of the forensic expert in the real estate industry (focusing on the economy, real estate prices and estimates), the comparative method. In this ...
 • Problematika posuzování vad a poruch staveb 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Submission of expert reports in litigation concerning the application of discount on previously purchased old real property due to subsequently discovered construction defects and failures led the author to write this ...
 • Členenie znaleckého odboru stavebnictvo na jednotlivé odvetvia 

  Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  This contribution deals with the proposal of restructuring the field of civil engineering expertise into 7 specializations. It describes current standards, which divide the field of civil engineering expertise into 13 ...
 • Znalecké posouzení (stavu konstrukcí) při stavbě královopolského tunelu 

  Kostka, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  As a result of the excavation of Královopolský tunnel, situated under Dobrovského and Veleslavínova streets in Brno, some depressions and inclinations of existing buildings have happened. In the article we are dealing with ...

View more