Show simple item record

Concept for Organizational Culture Change in a Manufacturing Company

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkaen
dc.contributor.authorBartošková, Šárkaen
dc.date.accessioned2014-12-19T12:05:38Z
dc.date.available2014-12-19T12:05:38Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBARTOŠKOVÁ, Š. Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other23295cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4274
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá organizační kulturou konkrétní společnosti Macco Organiques, s.r.o., identifikuje její slabé stránky a s ohledem na dlouhodobé strategické cíle firmy navrhuje vhodnou změnu organizační kultury. Jako první jsou určeny cíle výzkumu, následují hypotézy a metodologie užitá v práci. Teoretická východiska organizační kultury jsou zmíněny v části druhé spolu s oblastmi vztahujícími se k obchodním strategiím společností. Třetí část představuje zjištění, výsledky výzkumu a verifikuje/falzifikuje stanovené hypotézy. Dále jsou uvedeny doporučení pro společnost.en
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with an organizational culture in the particular company Macco Organiques, s.r.o., identifies its weakness and proposes a suitable content of organizational culture change in relation to company’s long-term strategic goals. Firstly, the objectives of research followed by hypotheses and methodology are stated. Secondly, theoretical background of organizational culture and its related areas concern-ing the firm’s strategies of companies are mentioned. Thirdly, the findings, outcomes of research and verification/falsification of defined hypotheses are presented. Finally, recommendations for organizational culture change are given.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectorganizační kulturaen
dc.subjectzměna organizační kulturyen
dc.subjectobchodní strategie a dlouhodobé strategické cíleen
dc.subjectvýkonnosten
dc.subjectorganizational culturecs
dc.subjectorganizational culture changecs
dc.subjectfirm’s strategy and long-term strategic goalscs
dc.subjectperformancecs
dc.titleNávrh změny organizační kultury ve výrobním podnikuen
dc.title.alternativeConcept for Organizational Culture Change in a Manufacturing Companycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-02-03cs
dcterms.extent0.68 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2010-02-04-08:26:43cs
thesis.disciplineEuropean Business and Financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23295en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:15:56en
sync.item.modts2021.11.12 13:31:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePapoušková, Kateřinaen
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeJUDr. Tomáš Soukup, BA. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEconomics and Managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record