Now showing items 352-371 of 1232

 • Management analýzy rizik automobilových soutěží 

  Pilná, Petra
  Diplomová práce se zabývá stanovením rizik rallye závodů a návrhům postupů k jejich snížení. Teoretická část je věnována právní definici rallye závodů a vymezení pojmů rallye, rizika a také zde budou popsány a vysvětleny ...
 • Management rizik v podniku Technické služby Jeseník a.s. 

  Lukáč, Michal
  Diplomová práce řeší problematiku řízení rizik v projektu regionálního aquaparku Jeseník s cílem identifikovat rizika spojená s realizací tohoto projektu. Takto nastavený proces řízení rizik je svým charakterem a expertností ...
 • Management rizik v prostředí zkušební laboratoře 

  Virágová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá analyzováním rizik v prostředí akreditované zkušební laboratoře. V diplomové práci bude provedena rešerše dostupných návodů a nařízení vydané pro akreditované zkušební laboratoře. Dále budou ...
 • Management rizik ve strojírenské firmě 

  Bukáčková, Kristýna
  Cílem předložené diplomové práce je provést komplexní analýzu řízení rizik ve strojírenské firmě EST Stage Technology, a.s. V první části práce byla provedena teoretická studie zaměřená na management rizik z ekonomického ...
 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Marketing realitních kanceláří 

  Svoboda, Robert
  Diplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít modelová fiktivní firma. V praktické části ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato závěrečná práce se věnuje podrobnému zpracování fungování realitní kanceláře, jejímu marketingovému mixu se speciálním zaměřením na služby a především marketingové komunikaci vybrané realitní kanceláře. Tato práce ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Tomášková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy z marketingu a marketingové komunikace. Praktická část obsahuje základní informace o realitní kanceláři Lotos Reality a ...
 • Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu 

  Rosecká, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti působící na realitním trhu. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu a realitního trhu, je zde rozebrán současný stav ...
 • Marketingové aktivity nově vznikající realitní kanceláře 

  Polák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami nově vznikající realitní kanceláře. V první kapitole jsou definovány pojmy z marketingového a realitního prostředí. V další části je provedena analýza současného ...
 • Marketingové aktivity společnosti působící na realitním trhu 

  Švecová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor marketingových aktivit společnosti Century 21 All Inclusive, která se zabývá především prodejem a pronájmem nemovitých věcí. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány ...
 • Marketingové aktivity společnosti působící na realitním trhu 

  Stupňánková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami společnosti působící na realitním trhu. Úvodní část definuje pojmy z realitního a marketingového prostředí. Na ni navazuje analýza současného stavu, kde je představen ...
 • Marketingové nástroje při prodeji a získávání nemovitostí 

  Eliášová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou uplatnění marketingových nástrojů ve specifických podmínkách činnosti realitních kanceláří a návrhem pro uplatnění moderních marketingových nástrojů při prodeji realit.
 • Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku 

  Sedláček, Milan
  Diplomová práca pojednáva o vychodiskovych právnych predpokladoch pre stanovenie vyšky škody na nehnuteľnosti (stavbe) v právnom rámci Slovenskej republiky. Jej cieľom je zistenie a vyčíslenie škody spôsobenej extrémnym ...
 • Metodický postup koupě rodinného domu na hypoteční úvěr z pohledu kupujícího 

  Olejník, Martin
  Diplomová práce se zabývá postupem při koupi vybrané nemovitosti se zástavou dané nemovitosti bance, u které bude zřízen hypoteční úvěr. Názorné vyobrazení procesu koupě nemovitosti na hypoteční úvěr ve vytvořeném grafického ...
 • Metodický postup převodu členských práv a povinností u družstevního bytu 

  Kellnerová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá problematikou družstevního vlastnictví nemovitých věcí a specifiky při jeho financování prostřednictvím hypotečního úvěru. První část práce obsahuje objasnění základních pojmů týkajících se bytových ...
 • Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem 

  Kosek, Roman
  Diplomová práce Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem se zaměřuje na tyto druhy vozidel a jejich specifika z pohledu oceňování. Věnuje se současnému stavu technologické vyspělosti v tomto oboru, ...
 • Metodika ohledání dopravní nehody policií 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se komplexně zabývá pojetím postupu ohledání místa dopravní nehody policií a její následné dokumentace za účelem maximální objektivizace podkladů. Práce se věnuje jednotlivým krokům při vyšetřování ...
 • Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění jednotlivých typů objektů užívaných pro bydlení 

  Tylšarová, Soňa
  V této diplomové práci je zpracován přehled podkladů a postup místního šetření pro oceňování jednotlivých typů nemovitostí určených pro bydlení. Práce je zaměřena na ohledání nemovitosti při místním šetření u jednotlivých ...
 • Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění vybraných typů nebytových objektů 

  Šír, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh postupu provádění ohledání nebytových objektů. V diplomové práci bude provedena analýza metod používaných při oceňování nemovitostí se zaměřením na místní šetření. Na základě této analýzy ...