Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika dražeb nemovitostí 

    Bahenský, Miloš
    Cílem mé diplomové práce je zhodnocení dražební problematiky se zřetelem na nemovitosti v České republice z hlediska zejména právní úpravy, ale také ekonomických aspektů. Dané téma jsem si vybral záměrně, protože bakalářskou ...