Now showing items 1-3 of 3

 • Aktuální otázky znalecké činnosti 

  Škoch, Petr
  Diplomová práce se zabývá obecnými problémy současného českého znaleckého prostředí z pohledu řadových znalců. Práce je zaměřena na kritický rozbor znalecké činnosti se zřetelem zejména na otázky odměň, termínů vyplacení ...
 • Vliv výstavby silniční komunikace na cenu pozemků 

  Podrová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení a porovnání cen pozemků dotčených s výstavbou silniční komunikace, před vykupováním a během vykupování. Na základě získaných výsledků bylo provedeno průměrné zhodnocení pozemků. ...
 • Změna hodnoty pozemků vyvolaná nově vznikajícími liniovými stavbami 

  Čespivová, Pavlína
  Předmětem této diplomové práce je objasnit vztah hodnoty pozemku a optimalizace, modernizace či výstavby nové liniové stavby. Především však liniové stavby velkého rozsahu, jako je železnice nebo silnice. Důvodem vzniku ...