Now showing items 1-1 of 1

  • Specifické podmínky účasti motocyklů v silničním provozu 

    Suchá, Klára
    Abstrakt Tématem této práce je pojednat o specifických podmínkách účasti motocyklů v silničním provozu. Primárně autor zpracováním statistických dat týkajících se silničních dopravních nehod zjistí nejčastější příčiny ...