Now showing items 1-1 of 1

  • Realitní a související judikatura 

    Dvořák, Miroslav
    Cílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled ...