Now showing items 71-90 of 96

 • Stanovení hodnoty nemovitostí zatížené věcným břemenem 

  Fojtík, Zdeněk
  Práce se zabývá stanovením hodnoty nemovitosti zatížené věcným břemenem zřizovanými ve prospěch staveb dopravní infrastruktury.Cílem je stanovení hodnoty nemovitosti za účelem prodeje a pro daňové účely. V souvislosti se ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Hronově způsobenou tíhou sněhu 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku likvidace pojistných událostí, stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou tíhou sněhu a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitostí. V úvodu práce ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Lužci nad Vltavou způsobenou povodní 

  Kadlec, Miroslav
  Diplomová práce se věnuje problematice zjištění výše pojistného plnění na rodinném domu zasaženého povodní. Cílem mé práce je ocenit nemovitost nákladovým způsobem, zdokumentování škod a stanovení přiměřených nákladů na ...
 • Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody 

  Bednářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem ...
 • Synergetika a samoorganizace v ekonomice 

  Balúch, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. ...
 • Systémové pojetí ocenění nemovitosti v Brně ve Starém Lískovci 

  Rašovská, Lucie
  Tato diplomová práce pojednává o velmi aktuální a současně širokou veřejností vyžadované problematice z okruhu znalecké činnosti. Klade si za úkol zdokonalení, potažmo zjednodušení přístupu k oceňování nemovitostí, a to ...
 • Systémové pojetí ocenění nemovitosti v Brně Židenicích 

  Miloševski, Jakub
  Obsahem této diplomové práce je ocenění reálného bytového domu a aplikace atributů systémového přístupu na všechny úkony, které jsou s daným oceněním spojeny. Práce je zaměřena především na vytvoření systému podstatných ...
 • Vliv moderních prvků pasivní bezpečnosti na ochranu posádky vozidla 

  Vostrejž, Jan
  Diplomová práce z oblasti problematiky pasivní bezpečnosti, dopravní nehodovosti a zdravotních následků účastníků silničních dopravních nehod je zaměřena mj. na vytvoření přehledu moderních prvků pasivní bezpečnosti především ...
 • Vliv nebytových prostor v nemovitosti na celkovou cenu nemovitosti v Olomouci 

  Hlaváčová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá vlivem nebytových prostor typu na cenu nemovitosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky a popsány běžně používané metody při oceňování ...
 • Vliv polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb 

  Kunovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu změny polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb. V rešeršní části jsou popsány základní metody běžně používané k nalezení příčné, podélné a výškové polohy těžiště, nebo vliv ...
 • Vliv polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb 

  Kunovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu změny polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb. V rešeršní části jsou popsány základní metody běžně používané k nalezení příčné, podélné a výškové polohy těžiště, nebo vliv ...
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Sklenář, Marek
  Problematika odpovědnosti bude vždy aktuální ve všech lidských činnostech. Ve stavebnictví a v realitním inženýrství, kdy dopady lidského konání mají vždy hmatatelný odkaz, se zdá být posuzování povinností a následné ...
 • Vyhodnocení doplňkové výbavy karoserií vozidel z pohledu legislativy 

  Knebl, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o možnostech doplňkové výbavy karoserií vozidel. Obsahem je teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů dané problematiky včetně legislativních předpisů ...
 • Vyprošťování osob z havarovaných vozidel s ohledem na jejich konstrukci 

  Pirner, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tématem vyprošťování osob z havarovaných vozidel s ohledem na jejich konstrukci. Část zdrojů, ze kterých jsem vycházel při jejím zpracování, pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci ...
 • Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel 

  Skoupý, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu vozidel. V první části jsem provedl rozdělení jednotlivých metod technické diagnostiky motorových vozidel včetně přístrojového ...
 • Využití metody GIS v realitním inženýrství 

  Benda, Michal
  Diplomová práce se zabývá vytvořením geografického informačního systému se zaměřením na obchod s nemovitostmi. Ukazuje možnosti budoucího obchodu s nemovitostmi a také celkového průniku geografických informačních systémů ...
 • Využití počítačové podpory při řešení předstřetového pohybu vozidel 

  Křižák, Michal
  Práce se zabývá porovnáním vlivu zvolené metody řešení na předstřetový pohyb v rámci jednoho simulačního programu a na rozdíly ve výpočtu pro jednu metodu ve dvou různých programech. Porovnávané metody řešení jsou kinematický ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Zejda, Jiří
  Obsahem diplomové práce je ukázka realitního prostředí po stránce odborné a právní. Začátek práce poukazuje na legislativní složku a organizace zasahující do vývoje zákonů souvisejících s tímto oborem. Definování realitního ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno - Žabovřesky 

  Bazgier, Jakub
  V této diplomové práci je hlavním úkolem objasnit vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Žabovřesky. Diplomová práce se zabývá touto lokalitou od historie až po současnost. V práci je podrobně popsán přehled ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě města Tišnov 

  Nahodilová, Klára
  Diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí a sídlišť v lokalitě města Tišnov. Jedná se o zachycení vývoje rezidenční výstavby v jednotlivých historických obdobích. Práce naznačuje, jak se území ...