Now showing items 1-1 of 1

  • Předběžné hodnocení budovy školy před modernizací 

    Kožušník, Vítězslav
    Diplomová práce řeší problematiku předběžného hodnocení budov. Popisuje účely stavebně-technických posudků, zejména pak ověření stavu budov, způsoby zjištění skrytých vad či poruch. Dále popisuje výhody provedení stavebně ...