Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika marketingových aktivit na internetu 

    Bezděková, Veronika
    Diplomová práce se zabývá problematikou rizik pojicích se s marketingovými aktivitami vybrané společnosti. Teoretická část definuje pojmy související s marketingem a riziky. Praktická část se zabývá samotnou analýzou rizik ...