Recent Submissions

 • Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru 

  Moggert, Monika (VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2022-11-02)
  Cílem je zhodnocení architektonicko-urbánních změn veřejného městského prostoru působením rozdílných kulturních vlivů v lokalitě „Berlín Kreuzberg“ – oblast přestavby Kottbusser Tor – se 63,5 % zastoupením cizinců a obyvatel ...
 • Analysis of the Legislation on Spatial Planning and Spatial Planning Tools of Rural Settlements in Central Europe 

  Petr, Lukáš (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2022-11-01)
  The paper analyses the legislation of central European countries on spatial planning and the main spatial planning tools. The research on legislation aims at spatial planning tools and their use in planning rural settlements ...
 • Rural Landscaping and its Tools 

  Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2022-06-01)
  The book shows the possibilities of interventions in the landscape and the rules that these interventions should follow. The landscape is presented as a complex environment for people living in specific natural, economic ...
 • Should We Go Online? Decisions Made In the Midst of Pandemic 

  Štěpánková, Lenka (Czech Technical University in Prague, 2022-05-04)
  The results of the research carried out as a set of interviews at the end of 2020. Research aimed to disclose decision making processes that occurred in several public institutions that during the pandemic organized or ...
 • Architektonický obraz jako nositel významu 

  Kinnert, Filip (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2019-10-02)
  Jednou z přidaných hodnot architektonického díla je schopnost být nositelem komplexní informace zakódované ve tvarech a formách. Tato práce se zabývá významem v tom smyslu, jak architektonické dílo ve svém uspořádání odráží ...
 • Wholeness, Visual Complexity and Materiality: A comparative analysis using fractal dimension analysis and the mirror-of-the-self test in the case of material imitations 

  Kinnert, Filip (Jomard Publishing, 2022-04-29)
  Architecture recently became a subject matter for research in scientific fields such as environmental psychology or neurology thanks to developed tools for measuring neural responses of humans to their environment. The ...
 • Tvorba rurální krajiny a její nástroje 

  Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2022-02-14)
  Kniha prezentuje možnosti zásahů do krajiny a zákonitosti, kterými se tyto zásahy musí řídit. Krajina je představována jako komplexní prostředí pro život lidí v konkrétních přírodních, hospodářských a společenských podmínkách. ...
 • Temporary use of abandoned buildings 

  Joja, Marie (Faculty of Architecture and Design STU in Bratislava, 2021-08-31)
  In temporary architecture the effort is concentrated on a single purpose and its effect over a limited period of time. A plan of temporary use should take into account the requirements for the preservation of historical ...
 • Sustainable Development in Architectural Education 

  Urbášková, Hana; Poslušná, Iva (Trans Tech Publications, 2014-11-10)
  At the beginning of the 21st century, architects and urban designers look for solutions that would preserve architectural heritage and historical values and at the same time eliminate land utilization with negative impacts ...
 • The dynamics of population distributions in cities based on daily mobile phone operations: A case study of some Moravian cities 

  Kopáčik, Gabriel; Vaishar, Antonín; Šimara, Eva (ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, 2021-03-31)
  Analyses of the changes in the presence of persons in different central and residential parts of urban areas are subject to evaluation in this paper. Case studies of the cities of Brno, Ostrava and Zlin during the day and ...
 • Between East and West: Karel Chytil as Museologist, Educator, and Art Historian 

  Šopák, Pavel (Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020-10-01)
  Adapted version of the text presented at the colloquium organised in Prague on 12 November 2019 by the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences (CAS) on the 85th anniversary of PhDr. Karel Chytil's death. ...
 • Modular Timber Structures 

  Kuda, Daniel; Petříčková, Monika (IOP Publishing, 2020-05-18)
  Related to sustainability movement and minimizing the carbon footprint, timber structures are becoming more attractive. Wood, as main structural material, offers many benefits relate mostly to economic and ecological ...
 • Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices to Determine Characteristics of Pedestrian Behavior in Public Spaces 

  Šimara, Eva; Kilnarová, Pavla; Palacký, Jiří; Vašut, Radka (SAGE Publications Ltd, 2020-11-09)
  This paper presents an investigation into automated data collection, applied to pedestrians in public spaces. Three case studies conducted in Brno, Czech Republic, a typical, medium-sized city in Central Europe, were used ...
 • Prolínání světla a prostoru vyjádřené tvorbou a výroky realizujících architektů a umělců 

  Palacký, Jiří (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2020-10-15)
  Tento příspěvek věnuje pozornost vztahu prostoru a světla v architektuře vyjádřenému zamyšleními k vybraným výrokům slavných architektů a umělců, např. Louise Kahna, Juhaniho Pallasmaay a Césara Portely, v souvislosti s ...
 • Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy 

  Homola, Aleš; Svoboda, František; Sklenář, Karel; Czajkowski, Petr; Ponešová, Barbora; Foretník, Jan; Staňková, Eva; Lenomarová, Helena (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016-12-01)
  Kritický katalog k výstavě, zpracovaný v digitální podobě, zahrnuje hlavní témata výstavy a soupis vybrané drobné sakrální architektury a plenérových sochařských děl zkoumaných na projektem řešeném území. Katalog dále ...
 • Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic 

  Wittmann, Maxmilian; Kopáčik, Gabriel; Leitmannová, Andrea (IOP Publishing, 2019-02-26)
  A prominent place in the spatial arrangement of Czech as well as other post-socialist, Central European cities belongs to 19th century closed urban blocks and the open panel housing estates which were erected during the ...
 • Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat 

  Šimara, Eva (Vysoá škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017-11-02)
  Pro dnešní dobu je typické sbírání a shromažďování informací z různých technických zařízení. Data sbírají i města. Otevřená data jsou volně publikovaná na webu ve strojově čitelném formátu. Existuje mnoho způsobů, jak může ...
 • Rozvoj a plánování soudobých měst 2 

  Dokoupilová Pazderková, Kateřina; Wittmann, Maxmilian (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018-07-02)
  Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně ...
 • Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria) 

  Kilnarová, Pavla; Wittmann, Maxmilian (IOP Publishing, 2017-12-21)
  The characteristics of open spaces between residential buildings have, as authors suppose, an impact on the sustainable development of urban areas. Spatial arrangement and accessibility of these spaces, the type and height ...
 • Rozvoj a plánování soudobých měst 

  Dokoupilová Pazderková, Kateřina; Wittmann, Maxmilian (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2016-07-10)
  Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně ...

View more