Now showing items 9-10 of 10

  • urbanistický kit / přisvoj si město 

    Stříteský, Pavel; Novák, Jakub; Palacký, Jiří (Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, 2015-02-05)
    Příručka dokumentující integrovaný způsob navrhování přenosného prvku městského mobiliáře na základě poznatků z oblasti taktického urbanismu a origamické architektury.
  • Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat 

    Horáková, Eva (Vysoá škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017-11-02)
    Pro dnešní dobu je typické sbírání a shromažďování informací z různých technických zařízení. Data sbírají i města. Otevřená data jsou volně publikovaná na webu ve strojově čitelném formátu. Existuje mnoho způsobů, jak může ...