Show simple item record

Hodnocení udržitelnosti volných prostorů měst

dc.contributor.authorPalacký, Jiřícs
dc.contributor.authorWittmann, Maxmiliancs
dc.contributor.authorFrantišák, Lubošcs
dc.date.accessioned2015-08-04T17:16:13Z
dc.date.available2015-08-04T17:16:13Z
dc.date.issued2015-07-09cs
dc.identifier.citationBook of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. 2015, p. 701-715.en
dc.identifier.isbn978-80-01-05782-7cs
dc.identifier.other115263cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42779
dc.description.abstractUrban open spaces have been gaining in significance in an unprecedented fashion in recent years. Their character, quality, state, and variability directly affect the development or, conversely, the decline of the urban environment, thereby directly impacting quality of life and the willingness of urban populations to identify with their surroundings. Open spaces also play an essential role in the sustainable development of cities. Following the condition of open spaces and continuing to support their development in areas which are found to be stagnating are imperative. These areas of potential worth and unique merit can be characterized and quantified. In the process, it becomes possible to continuously monitor the influence and effectiveness of planning measures on the quality of real spaces inside cities from the standpoint of sustainable development. Using a wide selection of sites, we will establish locally and universally applicable characteristics of urban open spaces, related to their historical, economic, ecological, and social potential. We will also attempt to demonstrate their immediate effect on sustainable urban development and quality of life. The results will contribute to the development of the theory of sustainable urban development and urban open spaces. This research endeavor is supported by funds from the Czech Science Foundation (GACR) 15-05237S: The Importance of Open Space for Sustainable Urban Development Project.en
dc.description.abstractV současné době nabývají volné městské prostory na významu více než kdykoliv v minulosti. Jejich charakter, kvalita, stav a proměnlivost mají bezprostřední vliv na rozvoj, nebo naopak na úpadek městského prostředí, čímž bezprostředně ovlivňují kvalitu života jeho obyvatel a jejich vůli se s daným prostředím identifikovat. Volné prostory tak hrají nezastupitelnou roli v udržitelném rozvoji měst. Stav volného prostoru ve městech je nutné sledovat a nadále podporovat jeho rozvoj v oblastech, ve kterých stagnuje. Tyto oblasti potenciálního kapitálu a jedinečných předností lze charakterizovat a kvantifikovat. Můžeme tím průběžně sledovat vliv a účinnost plánovacích opatření na kvalitu reálných prostorů uvnitř měst z hlediska udržitelného rozvoje. Na příkladu širšího výběru studovaných lokalit stanovíme univerzálně a lokálně platné charakteristiky území se vztahem k jejich historickému, ekonomickému, ekologickému a sociálnímu potenciálu a pokusíme se prokázat jejich bezprostřední vliv na udržitelný rozvoj měst a na kvalitu života. Získané výsledky přispějí k rozvoji teorie udržitelného rozvoje měst a jejich volných prostorů. Příspěvek je podpořen výzkumným projektem GA ČR 15-05237S: The Importance of Open Space for Sustainable Urban Development.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent701-715cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Prazecs
dc.relation.ispartofBook of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibilitycs
dc.relation.urihttp://aesop2015.guarant.eu/aesop-2015-proceedings-2015-07-09.pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjecturban open spaceen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectopen spaces characteristicsen
dc.subjectvolný městský prostor
dc.subjectudržitelný rozvoj
dc.subjectcharakteristiky volných prostorů ve městech
dc.titleEvaluation of Urban Open Spaces Sustainabilityen
dc.title.alternativeHodnocení udržitelnosti volných prostorů městcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
sync.item.dbidVAV-115263en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:56:20en
sync.item.modts2020.03.31 07:39:45en
eprints.grantNumberinfo:eu-repo/grantAgreement/GA0/GA/GA15-05237Scs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International