Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika pozorování objektů v dopravním zrcadle 

    Adamec, Martin
    Práce zpracovaná v rámci magisterského studia oboru Expertní inženýrství v dopravě se zabývá problematikou pozorování objektu v dopravním zrcadle. V práci bylo podrobně popsáno zařazení dopravního zrcadla, fyzikální princip, ...