Now showing items 1-1 of 1

  • Oceňování rodinných domů v pojišťovnictví. 

    Bureš, Petr
    Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování rodinných domů v oblasti pojišťovnictví. Cílem práce je nejenom popsat, jakým způsobem jsou rodinné domy oceňovány pro účely pojištění, ale také upozornit na možná rizika ...