Now showing items 1-1 of 1

  • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

    Cetlová, Tereza
    Cílem práce je čtenářům poskytnout komplexní pohled na souběžný vývoj psychologie s ekonomií. V práci je naznačeno, jak mohou být psychologické experimenty použity pro celkové obohacení klasické teoretické ekonomie. V ...