Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky při výběrů dodavatele 

    Chlebana, Martin
    Diplomová práca sa zaoberá výberom vhodných dodávateľov a vyhodnotením ich možných rizík pre stavebný podnik za pomoci využitia metód umelej inteligencie. V práci sú spracované teoretické základy, popis a analýza problému ...