Now showing items 1-1 of 1

  • Kompatibilita vozidel při čelním střetu 

    Vašíček, Jiří
    Práce jako celek pojednává o kompatibilitě vozidel při čelním střetu. V první části je rozebrána kompatibilita z různých úhlů pohledu. Jsou zde uvedeny fyzikální procesy používané při mechanice čelního nárazu. Druhá část ...