Now showing items 1-2 of 2

  • Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2014 

    Bradáč, Albert; Daňhel, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
    Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts and expert institutions in the Czech Republic. The second part of paper analyzes the allocation of experts in the regions. The third ...
  • Zajímavé výsledky vav činnosti úsi v oblasti analýzy silničních nehod 

    Bradáč, Albert; Semela, Marek; Schejbal, Jan; Kuře, Arnošt; Bilík, Martin; Belák, Michal; Motl, Jakub; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
    The paper contains a summary of some interesting results of IFE projects or semester work IFE students